Posts Tagged: обществени поръчки

Инженеринг на сгради за Агенция „Митници“

„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ГКПП-Кулата“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ГКПП-Калотина“. Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: (отнася се за двете обособени позиции) Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II

Пътно строителство в Община Хисаря

Обособена позиция 1: Рехабилитация и реконструкция на път PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв.Миромир От km 0+000 до km 4+500. Крайната точка е на кm 4+832.43 край регулация кв. Миромир; Обща дължина на участъка е 4+832.43 m.Обособена позиция №2: Началото на разглеждания участък е при km 0+000 в кръстовище с път III – 642. Крайната точка е на

Нанков: Качеството на пътното строителство ще се подобри

Нанков: Качеството на пътното строителство ще се подобри

Удължаване на гаранционните срокове с 6-7 години е една от стъпките за подобряване на качеството на пътното строителство. Не може да има гаранционни срокове от 6 месеца или година. Трябва да бъдат до 6-7 години, за да работят фирмите по-прецизно и качествено, защото всички деформации след това ще са за тяхна сметка. Това каза министърът


До декември 2021 г. ще е готов пътят Видин – Ботевград

До декември 2021 г. ще е готов пътят Видин – Ботевград

Пътят Видин-Ботевград ще бъде завършен до декември 2021 година, а най-тежките участъци ще са готови до края на 2020 година. Тези срокове бяха записани в решение на оперативно заседание на Министерския съвет днес, което е продължение на управленската програма за мандата 2017-2021. На правителственото заседание присъстваха областните управители на Видин Албена Георгиева, на Враца Малина

АПИ стартира търгове за строителство за над 3,5 млрд. лв.

АПИ стартира търгове за строителство за над 3,5 млрд. лв.

През 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще стартира тръжни процедури за строителство за над 3,5 млрд. лв., съобщи председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Дончо Атанасов на XIII-та Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2018 – кохезия и свързаност“. Със средства от фондовете на ЕС ще се финасира изграждането на участъка от АМ „Струма“

Реконструкция на водопроводна мрежа

Предмета на поръчката включва строително монтажни работи (СМР), във връзка цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.


Строителство по улична мрежа

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“. Процедурата е разделена на 5 (пет) обособени позиции, предвид броя на отделните обекти, в които следва да бъде изпълнено строителството. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици и тротоари

Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови и тротоарни настилки на улици в гр. Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид. Ремонтът на улични настилки на територията на гр. Вършец обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване на асфалтови пластове и подмяната им с нови,

СМР в център за деца с увреждания

Настоящата обществена поръчка обхваща проектиране – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект”, изпълнение на строителство – ремонтни дейности в сградите на 3 обекта за социални услуги на територията на гр. Разград – „Център за обществена подкрепа”, „Дневен център за деца с увреждания” и „Преустройство на сграда общинска собственост за изграждане на Преходно жилище