Posts Tagged: опасни пътища

Топ 10 на най-опасните пътища по света!

Топ 10 на най-опасните пътища по света!

Ако работата ви е свързана с изграждането а пътища, тяхната безопасност, проектиране или каквато и да е друга задача около създаването на пътища, то тези няколко примера имат какво да ви кажат. Транс-сибирската магистрала, Русия Наред с транс-канадската магистрала и Австралийската Магистрала 1, транс-сибирската магистрала е една от най-дългите в света. Води от Владивосток до