Posts Tagged: Озеленяване

4 млн.лв. повече за озеленяване в София

4 млн.лв. повече за озеленяване в София

„Озеленяването на града и грижата за зелените площи в София е сред приоритетите ни през тази година. С 4 млн.лв. е увеличен бюджетът за озеленяване в София през 2017 г. Освен всички останали „зелени“ планове, през тази година ще стартираме и с мащабното поетапно обновяване на Западен Парк. Амбициите ни са свързани с това да

Строителство на парк и кръстовище

Обществената поръчка е с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ Обособена позиция № 3 „Изграждане

Пътно строителство и благоустрояване

Обществената поръчка е с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ Обособена позиция № 3 „Изграждане


Реконструкция на съществуващо кръстовище в кръгово

Обществената поръчка е с предмет: „Привеждане на съществуващо кръстовище към кръгово (бул.“Могильов“, ул.“Свищовска“ и ул.“Лазурна“)“ Обхват на предвидените строително-монтажни работи Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, цели подобряване на пропускливостта на кръстовището, рехабилитация на пътната настилка, подобряване осветеността на кръстовището и осигуряване на безопасността на движение на автомобилното и пешеходното движение. Изпълнение на строително-монтажните

ИНТЕРТОРГО ЕООД

Озеленяване ,затревяване ,тревни чимове Абонаментно  поддържане – косене, аериране, торене, сезонно зацветяване, прочистване, оформяне на живи плетове и корони на дървета. Изграждане на нови тревни площи

Агроспектър 2000 ООД

  Производство, внос, износ и търговия на едро и дребно с голямо разнообразие на растения и семена, тревен чим, цветен разсад, декоративни треви и перенни растения, тревни и почвени смески. товарене и разриване с мини челен товарач, отсичане на дървета с или без автовишка, резитба на отделни клони с или без автовишка за освобождаване на


ОЛЕА Декоративна Растителност

Проектиране и изграждане на градински площи . Внос и търговия с дървета, храсти, цитруси, цъфтящи растения и саксии.

АЛБИЦИЯ

Проектиране, изпълнение и поддръжка на зелени площи, паркови пространства, изграждане на автоматични поливни инсталации, вертикални планировки, алпинеуми, озеленяване на покривни пространства, тераси, аранжиране и доставка на готови за изнасяне на открито различни видове саксии, кашпи и др.

АЛД – ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ ЕООД

 Проектиране на обществени и частни градини и паркове цялостни решения на дворното пространство, проекти за узаконяване на строителство; • изграждане на елитни градини и тревни площи, професионални и нестандартни решения на пространството; • абонаментна поддръжка на дворни пространства под ръководството на опитни специалисти;