Posts Tagged: пари

Средната заплата стана 1039 лева

Средната заплата стана 1039 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 30.1 хил., или с 1.3%, спрямо края на юни 2017 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности

С 22% нараства средният лош дълг у нас

С 22% нараства средният лош дълг у нас

Средният размер на необслужваните задължения на българите нараства за поредна година, като този път покачването е с нови 22%. По данни на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) дългът у нас през 2016 г. е 912 лева при 747 лева през 2015 година. В предходната 2014 г. този показател е едва 485 лева. Данните

Троен ръст на продадения дълг през първата половина на 2016 г.

Троен ръст на продадения дълг през първата половина на 2016 г.

Необслужваните дългове на физически лица, продадени на колекторски агенции, нарастват близо три пъти на годишна база. Общата сума на продадения дълг за първото полугодие на 2016 г. възлиза на 609 млн. лева при 221 млн. лева за същия период на 2015 година. Това посочват от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) в анализа си


Нови условия за потребителски кредити

Нови условия за потребителски кредити

БНП Париба Лични Финанси, България увеличи максималния размер на потребителските си кредити от 50 000 лева на 70 000 лева. Като отговорен кредитор, компанията увеличи и максималния срок за погасяване от 80 на 96 месеца. С тези финансови продукти могат да бъдат финансирани различни проекти като: частичен или цялостен ремонт на дома; закупуване на нов

Отлив на чужди инвестиции отчете БНБ

Отлив на чужди инвестиции отчете БНБ

Преките инвестиции в страната за януари 2015 г. са отрицателни и възлизат на 16.4 млн. евро (0.04% от БВП), като са по-ниски с 66.4 млн. евро (132.8%) спрямо първия месец на миналата година. Отрицателният знак показва нарастване на активите на българските предприятия в чужбина. Дяловият капитал през януари 2015 г., както и постъпления/плащания по сделки

Допълнителни 15 млн лева за саниране отпуска Кабинетът

Допълнителни 15 млн лева за саниране отпуска Кабинетът

Очаква се днес Кабинетът да одобри допълнителни трансфери по бюджета на МРРБ в размер на почти 15 млн. лв. Със средствата ще се подпомогне реализирането на проекта за енергийно обновяване на българските домове, изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., като държавата ще поеме за своя сметка финансовото съучастие на сдруженията на собствениците в