Posts Tagged: пътно строителство

Строителство на път Мездра-Ботевград

Предмет на общ. поръчка е „Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра–Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122″. Целта на общ. поръчка е: -Актуализация на Техн. проект за модернизация и привеждане на съществуващия път до габарит Г20–четирилентов път с разделителна ивица и изграждане на

Строителство на участък от АМ „Струма“

Предмет на обществена поръчка (ОП) е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник — Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/)

Къде и как може да си купим електронна винетка

Къде и как може да си купим електронна винетка

От 17 декември започва продажбата на електронни винетки от сайта bgtoll.bg и мобилното приложение. Цената на електронните винетки остава същата, както на стикер винетките. Това заяви в интервю пред БНТ професор Олег Асенов, експерт към Агенция ,,Пътна инфраструктура“.  Той обяви, че се въвежда нова винетка – уикенд винетка, чиято цена е 10 лв. и е


СМР на инфраструктура в Пирин

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители, който/които да извърши/да извършат следното: подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор за определени участъци от пътната инфраструктура в защитената зона BG0000209 „Пирин“ относно първата обособена позиция и подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване

Строителство на пътища в област Бургас

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните

Ремонт на железопътната линия Пловдив – Бургас

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж: ЕТАП II: Строителство ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка


Ремонт на пътища

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: : „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/

СМР на общинска пътна мрежа

Предмета на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на пътна мрежа на територията на Община Ивайловград с обща приблизителна дължина 10 087 л.м. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на

Пускат магистралата между Кресна и Сандански

Пускат магистралата между Кресна и Сандански

В близките дни се очаква да бъде пуснато движението по автомагистрала „Струма” в участъка между Кресна и Сандански, съобщава kmeta.bg. Трасето ще бъде открито пет месеца предсрочно. В изграждането на новия участък са вложени над 240 млн. лв. Предсрочното пускане ще облекчи очаквания интензивен трафик за Гърция за коледните и новогодишните празници. 24-километровият участък от магистралата е на финалната права. В


placeholder