Posts Tagged: проектиране

АПИ търси археолози за строителството на Околовръстното при „Младост“

АПИ търси археолози за строителството на Околовръстното при „Младост“

Агенция „Пътна инфраструктура“ откри тръжна процедура за избор на изпълнител за извършване на археологическо наблюдение при строителството на Софийския околовръстен път в участъка от п. в. „Цариградско шосе“ до п. в. „Младост“ /км 35+260 до км 41+340/. Според Закона за културното наследство археологическото наблюдение е теренно проучване за установяване на наличието на археологически структури на

Ремонт на сгради на МРРБ

Ремонт и поддръжка на сградите предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена. Чрез възлагателни писма Възложителят възлага конкретно изпълнение на строително-монтажни работи/ СМР/ по ремонта и поддръжката на сградите предоставени за ползване и управление наМРРБ, в това число и на териториалните

Строителство на сграда

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление „води“ и „отпадъци“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019. Избраният изпълнител следва да ивърши изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на


55+ идеи за декорация с дърво

55+ идеи за декорация с дърво

  Дървото е един от най-благодатните материали, които се ползват във всяка сфера на човешкото творчество и труд. Освен, че е лесно за обработка и моделиране, то излъчва усещане за неподправената природа. Хората, които са ценители на тази връзка с неопитоменото със сигурност биха се зарадвали да разгледат настоящата галерия. Представяме ви няколко снимки с

Пловдив със супер модерен вертикален паркинг?

Пловдив със супер модерен вертикален паркинг?

Необикновен паркинг натоварва в минимална степен трафика и в същото време повишава нивата на озеленяване в района на улица „Любен Каравелов”. Проектното предложение на арх. Румен Първанов, арх. Илко Николов и арх. Искрен Галев печели  с почти двойна  преднина пред всички други участници в архитектурен конкурс на община Пловдив. „Всеки може да отвори и да

Ремонт на жп мрежа

Обществената поръчка обхваща следните етапи, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж; ЕТАП II: Строителство; ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост. Всичко за обществената поръчка


Проектиране и строителство на детска болница

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ Предмета на поръчката включва следните дейности: Дейност № 1 – Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“; Дейност № 2 – Изпълнение на строителство; Дейност № 3 – Упражняване на авторски надзор

СМР на път Видин-Ботевград

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: • Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; • Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в.

Строителство на сгради към завод

Предмета на поръчката включва проектиране и изграждане (инженеринг) на следните основни подобекти: – Административно-битова сграда и перално стопанство (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор); – Авторемонтна и ремонтна работилница (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор); – Закрита автомивка за тежкотоварен транспорт и колесни машини (проектиране с опция за строителство и осъществяване на авторски


placeholder