Posts Tagged: проектиране

Архитектите на Заха Хадид правят класни стаи с роботи

Архитектите на Заха Хадид правят класни стаи с роботи

  Zaha Hadid Architects разкриха проект за основното училище Lushan, което съчетава конструктивни техники с напредничава мисъл и отдаденост на древната китайска култура. Училището се намира се в отдалечената и красива природа на 160 километра северозападно от столицата на Джингши – Нанчан. Основното училище Lushan ще обслужва 12 местни селища и ще предложи учебна програма,

Караваната Роузи е пълна с мечти и усмивки

Караваната Роузи е пълна с мечти и усмивки

Когато двойката Мат и Бео виждат „направи си сам“ проекта на техен приятел, който е реставрирал стара каравана, решават, че искат и те да се пробват. Учудващо, амбициозната двойка успява да се справи със задачата само за 3 месеца и похарчват близо $ 10,000, за да вдъхнат нов живот в разбитата каравана Globestar от 1969 г.

Строителство на инфраструктура

„Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“ Всичко за обществената поръчка


Строителство на училище

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в две сгради и прилежащите им дворни места на СОУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на

Енергийна ефективност на сгради в София

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-район „Слатина”,във вр. с „НПЕЕМЖС“, по обособени позиции:Обособена позиция №1-Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с адм. адрес:гр. София,район „Слатина”,ул. „Хубавка”№ 5;Обособена позиция № 2-Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с адм. адрес: гр. София,район „Слатина”,ж.к. „Яворов”,бл.54,вх.А и вх.Б;Обособена позиция № 3–Упражняване на строителен

Ремонт на детска градина

Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица.“ Изпълнението на настоящата поръчка е дейност по административен договор за безвъзмездна финансова


Инженеринг на канализационна система

Предмет на обществената поръчка е проектиране и изпълнение на строеж за рехабилитация на главен колектор VII от канализационната система на град Пловдив – Инженеринг, в рамките на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.” Всичко за обществената поръчка

Строителство на улица

1. Основен ремонт на ул. „Кукуш”: В транспортно-комуникационно отношение ул. „Кукуш” е III Б клас районна артерия и е част от първостепенната улична мрежа на гр. София. Ориентировъчната дължина на улицата е 1500 м. Съществуващата пътна настилка в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Билянини извори“ е асфалтова, а в участъка до ул. „Йосиф Щросмайер“

СМР на социални сгради за деца

Изпълнението на инженеринг включва три основни групи дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за съответната сграда и прилежащото към нея дворно пространство, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него и текущото състояние на съответния обект; Дейност II – Извършване на строително-монтажните работи (СМР) по реализиране на