Posts Tagged: ремонт

Нужни са 130 млн. лв. за ремонт на 17 моста

Нужни са 130 млн. лв. за ремонт на 17 моста

В понеделник ще представя на премиера финансов разчет на необходимите средства за ремонт на мостови съоръжения в тежко експлоатационно състояние по магистралите и първокласните пътища. Тогава ще бъде готов и графикът за изпълнение на ремонтните дейности. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Заедно с министър-председателя Бойко Борисов и председателя на

Завърши ремонтът на пътя между Горна Оряховица и Арбанаси

Завърши ремонтът на пътя между Горна Оряховица и Арбанаси

Почти 7000 автомобила е средноденонощният трафик по пътя между Горна Оряховица и Велико Търново през Арбанаси. Нека по него се минава безаварийно, да се шофира разумно, тъй като ставаха голям брой произшествия годишно. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков преди пускането на движението по ремонтирания близо 5-километров участък от пътя между

Любов и уют на четири колела

Любов и уют на четири колела

Работейки под мотото „Минимални, мобилни, съвременни“, Джули и Андрю Пукет избягват от опита на наемодателя им да увеличи наема им и решават да превърнат училищен автобус в техен дом. Рейсът е произведен през 1990 г., но отдавна изпял песента си като училищно превозно средство. Сега той е сладък, малък дом на колела, наречен House Bus.


Строителство на местен път

Обхватът на строително–монтажните работи включва изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”, включително изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации, както и отстраняване на дефекти.

СМР и инженеринг на инфраструктура

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се проектира и изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани биоотпадъци /БО/, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).Компостиращата инсталация е с капацитет 2516 т/год., а инсталацията за предварително третиране на БО е с капацитет 24117 т/год.. Компостирането

Ремонт на път

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация и реконструкция на Път НKV 2080 /III-809, Любимец-Изворово /Йерусалимово- /НKV 1219/ и Път НKV 1219 /Коларово – гр.Об.(Харманли –Любимец)-Оряхово-Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях“. Описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка: Основната цел на изпълняваните дейности е да се извърши рехабилитация и реконструкция на


Реконструкция на водопроводна мрежа

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда, по две обособени позиции с предмет: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село Бунцево,

Модернизация на 3 компресорни станции

Предметът на поръчката е проектиране и изпълнението на три строежа чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати („ГТКА“), а именно: Строеж I – Реконструкция на КС „Петрич“ с изграждане на 1 нов ГТКА, Строеж II – Реконструкция на КС „Лозенец“ с изграждане на 2 нови ГТКА, Строеж III – Реконструкция на КС „Ихтиман“ с

Строителство на улична мрежа

Проектът включва изграждане и реконструкция на: 1)„Изграждане на улична мрежа в с. Божурец, община Каварна“ и 2)„Реконструкция на улица „Сава Ганчев“, гр. Каварна“ Изпълнението на поръчката е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, добро отводняване на участъците и околните пространства.