Posts Tagged: ремонт

Ремонт на железопътната линия Пловдив – Бургас

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж: ЕТАП II: Строителство ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка

Ремонт на пътища

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: : „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/

СМР на общинска пътна мрежа

Предмета на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на пътна мрежа на територията на Община Ивайловград с обща приблизителна дължина 10 087 л.м. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на


Реконструкция на водопроводна мрежа

Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Помощник /11 броя улици/“, община Гълъбово, област Стара Загора“ Предмет на настоящата обществена поръчка е строително – монтажни работи (СМР) за реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Помощник с обща дължина 2988 метра. Реконструкцията включва подмяна на съществуващатата водопроводна мрежа от

Пускат магистралата между Кресна и Сандански

Пускат магистралата между Кресна и Сандански

В близките дни се очаква да бъде пуснато движението по автомагистрала „Струма” в участъка между Кресна и Сандански, съобщава kmeta.bg. Трасето ще бъде открито пет месеца предсрочно. В изграждането на новия участък са вложени над 240 млн. лв. Предсрочното пускане ще облекчи очаквания интензивен трафик за Гърция за коледните и новогодишните празници. 24-километровият участък от магистралата е на финалната права. В

Инженеринг на ГПСОВ и външна инфраструктура

В предмета на настоящата поръчка са включени: ?Инженеринг на ГПСОВ и външна инфраструктура до ГПСОВ, в т.ч. изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала; ?Инженеринг за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и довеждащи колектори до ГПСОВ (тласкатели и гравитачен довеждащ колектор


Инвестиции от 1,2 млрд. лв. във ВиК отрасъла

Инвестиции от 1,2 млрд. лв. във ВиК отрасъла

ВиК дружествата ще подадат предсрочно проектни предложения за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. На стартовата права са инвестиции в размер на 1,2 млрд. лв. в изграждане на водопроводи, канализация, пречиствателни и помпени станции и др. Реализацията им ще започне в началото на 2019 г. Бенефициент ще бъдат ВиК операторите, които вече подготвят проектните

Обновена улична мрежа в град Гоце Делчев

Обновена улична мрежа в град Гоце Делчев

Проектът „реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на град Гоце Делчев”, бе завършен преди няколко месеца. Ремонтирани са не само улиците, но и тротоарите, монтирано е ново осветление. На тържествената церемония кметът на община Гоце Делчев, ще открие обновените улици в западния квартал на града. Откриването ще се проведе на 3 декември

Мечти от дърво и камък стават реалност

Мечти от дърво и камък стават реалност

Реновацията на тази прекрасна вила е съхранила автентичния вид на сградата, която изглежда като извадена от приказка. Къщата е построена през 1923 за заснемането на нямия филм “The Courtship of Miles Standish”, а негов собственик е бил Дарил Хана. настоящите собственици наемат архитекта Крис Пек, интериорния дизайнер Лиса Стронг, майсторът Ерик Добкин и лендскейп архитектът Саманта


placeholder