Posts Tagged: ремонтни дейности

Реновират централната градска част и Автогарата на Плевен

Реновират централната градска част и Автогарата на Плевен

Регионален фонд за градско развитие АД, Ескпресбанк АД и Община Плевен подписаха днес Договор за инвестиционен кредит за сумата от 4 850 804 лв. за реконструкция и обновяване на централната градска част и Автогарата на гр. Плевен. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие

Следим ремонтите в София чрез мобилно приложение

Следим ремонтите в София чрез мобилно приложение

Чрез мобилното приложение „Гражданите“, стартираме нова функция – директно изпращане до гражданите на информация за предстоящи ремонти, които са свързани с промени в движението. Съобщения на телефона си ще получават всички потребители на приложението. Това ни дава възможност директно да информираме гражданите. Това съобщиха кметът на София Йорданка Фандъкова и представители на организацията „Гражданите“, които

Министерство на културата заплаши със съд строителна фирма

Министерство на културата заплаши със съд строителна фирма

Министерството на културата ще предяви съдебен иск срещу фирмата, изпълнител на строителните дейности по проект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, ако откаже да отстрани констатираните повреди по обекта в рамките на гаранционния срок от 5 години. „Многократно в последните няколко месеци сме поставяли на изпълнителя на обекта искане да вземе мерки в рамките на 5-годишната гаранция


Ремонт на жп мрежа

Обществената поръчка обхваща следните етапи, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж; ЕТАП II: Строителство; ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост. Всичко за обществената поръчка

Изграждане на битова канализация

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: „Изграждане на битова канализация в кв.Рилци, гр.Добрич- I-ви етап“ съгласно Техническа спецификация и инвестиционен проект. Всичко за обществената поръчка

СМР по училище

В обхвата на обществената поръчка са включени следените дейности: Изпълнение на СМР – извършва се в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003


Инженеринг на инсталация за отпадъци

Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително – монтажни работи на сепарираща инсталация за битови отпадъци, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор Всичко за обществената поръчка

СМР на път Видин-Ботевград

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: • Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; • Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в.

Рехабилитация на улици

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Рехабилитация и Реконструкция на улици в град Харманли, Община Харманли, Област Хасково“ Всичко за обществената поръчка


placeholder