Posts Tagged: саниране

Строителен работник падна от скеле и загина

Строителен работник падна от скеле и загина

Строителен работник е загинал, след като е паднал от скеле на бл. 38 в к-с „Славейков“, в Бургас, съобщи пред „Фокус“ Павлин Васков, директор на Инспекцията по труда в града. По първоначални данни работникът се е подхлъзнал и е полетял надолу от 5-я етаж. Тялото му е паднало върху козирката над входната врата на блока.

Ерата на нулево-енергийните сгради

Ерата на нулево-енергийните сгради

От 2018 година всички нови обществени сгради ще трябва да са нулево-енергийни. От 2020 година пък това ще важи за всички нови сгради изобщо – не само за обществените. Това е посочено в Директивата на ЕК за енергийната ефективност на сградите. Освен новите сгради, нулево-енергийни ще трябва да станат и старите – посредством „саниране“ в

Rehau работи с архитекти и инженери за по-добро строителство

Rehau работи с архитекти и инженери за по-добро строителство

Сътрудничеството между проектантите и архитектите с производителите на строителни компоненти е ключово за повишаването на качеството на сградите, които обитаваме. Отскоро това е и една от целите на водещата браншова организация в областта на проектирането и инженеринга – Камарата на архитектите в България. От своя страна доставчиците на строителни решения като българския офис на REHAU


СМР по обществена сграда

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация – Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване

70% от санираните блокове имат съмнителна изолация

70% от санираните блокове имат съмнителна изолация

Над 2/3 от високите жилищни блокове, ремонтирани по Програмата за енергийна ефективност, са санирани със стиропор. Масово се използват материали от Румъния, които при тестове са показали по-ниски противопожарни качества, отколкото декларира производителят, съобщава след собствено разследване БТВ. Заради съмненията за качествата на материалите вече тече проверка на топлоизолациите на всички високи блокове по програмата

СМР по енергийна ефективност

В предмета на обществената поръчка са вкл. следните основни видове дейности по отношение на сграда на Общинска и Областна администрация Перник, гр. Перник, находяща се в гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ 1А: 1. Разработване на инвестиционен проект (фаза – Работен проект); 2. Изпълнение на СМР; 3. Упражняване на авторски надзор по време на СМР


Ремонт на училище

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, газоснабдяване, ОВ и вертикална планировка на бл. А, бл. Б и бл. Д на СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла“. Всичко за обществената поръчка

СМР на жилищни сгради

Обособена позиция №1: МЖС с адрес: бул. „Русе” №10, гр. Плевен; Обособена позиция №2: МЖС с адрес: ул. „Генерал Владимир Вазов” №10, гр. Плевен; Обособена позиция №3: МЖС с адрес: ж.к. „Дружба”, бл.133Б, гр. Плевен; Обособена позиция №4: МЖС с адрес: ж.к. „Дружба”, бл.411А от вход Е до вход К, гр. Плевен Обособена позиция №5:

Изолиране на блок

Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна на дограма ; СМР, свързани с общи помещения и конструкция ; Ремонт по общите части на вътрешна отоплителна Съпътстващи СМР, свързани с топлинното изолиране и подмяна на дограмата; Всички енергоспестяващи мерки са подробно разработени със съответните схеми и детайли, както и