Posts Tagged: СМР

Започва ремонт  на тунел „Кричим“

Започва ремонт на тунел „Кричим“

През следващата седмица – между 26-30 август, от 22:00 ч. до 06:00 ч. сутринта, ще се спира движението през тунел „Кричим“ на третокласния път IIІ-866 Михалково – Кричим. Обходният маршрут е по път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян. Ремонтът на съоръжението е част от проекта за рехабилитация на 15,29 км от път IIІ-866 Михалково

Започва модернизацията на  железопътния участък Костенец -Септември

Започва модернизацията на железопътния участък Костенец -Септември

Днес, 12.08.2019 г., се състоя официалното подписване на договор с предмет: „Модернизацията на железопътен участък Костенец-Септември“. Събитието се проведе в сградата на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) в присъствието на инж. Златин Крумов – заместник генерален директор ДП НКЖИ, инж. Галина Василева – директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на

Архитекти предлагат зелено околовръстно за София

Архитекти предлагат зелено околовръстно за София

Архитекти предлагат да се изгради „зелено околовръстно“ в София, съобщава bTV. Предвижда се изоставени ЖП линии да бъдат превърнати в зелени връзки между всички столични паркове. „Един от проектите, по които работим – зелена линия по старата ж.п. линия. Финализираме разговорите с министъра на транспорта и имаме готовност да започнем изграждането на първия етап – линеен парк,


Къде има ремонти в столицата

Къде има ремонти в столицата

Продължава изпълнението на текущи ремонти на територията на Столичната общинта. Екипите работят на ул. „Малкара“ от бул. „Княз Ал. Дондуков“ до ул. „Стара планина“ ремонт на тротоара. Там се отстранява старата настилка, насипва се трошен камък и се полага унипаваж. Ремонтните дейности по улицата ще приключат в края на тази седмица. Ремонтни дейности се извършват

Изграждане на опорна стена

Изработване на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Обхватът, предметът на поръчката, както и изискванията са определени в техническата спецификация. Всичко за обществената поръчка

СМР по инфраструктура

Предметът на обществената поръчка е Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно – изследователска инфраструктура, чрез преустройство, модернизация, разширение и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда „Вивариум“ с идентификатор 83510.664.514.13 и сграда „Оранжерия“ с идентификатор 83510.664.514.14, за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по


Строителство на компостираща станция

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново”. Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза

СМР по детска градина

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строителство – цялостно изграждане на нов корпус, представляващ пристройка- разширение към Детска градина №20 и преустройство и реконструкция на съществуващата сграда на детското заведение. Пълното описание, обхвата, както и условията и изискванията за изпълнението на дейностите от предмета на възлагане, са подробно разписани в Документация, одобрена от Възложителя, одобрения

Ремонт на сгради на МРРБ

Ремонт и поддръжка на сградите предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена. Чрез възлагателни писма Възложителят възлага конкретно изпълнение на строително-монтажни работи/ СМР/ по ремонта и поддръжката на сградите предоставени за ползване и управление наМРРБ, в това число и на териториалните


placeholder