Posts Tagged: Строителни и монтажни работи

10 хитри идеи за складиране в малки жилища

10 хитри идеи за складиране в малки жилища

Хитринки за помещаване на различни обемисти вещи в малки помещения. А защо не и за големи, когато държите на простора. Когато квадратните метри са дефицит, може да се почувствате, че решенията за съхраняване на притежанията ви биха могли да се реализират само с помощта на магия (ако, разбира се, не искате да се отървете от

До 10 дни ще e готов обходният маршрут на пътя Смолян – Мадан

До 10 дни ще e готов обходният маршрут на пътя Смолян – Мадан

До неделя ще сме готови с пробиването на новия маршрут, а седмица след това ще сме готови с направата на трошено-каменна настилка и асфалтовите дейности. Имаме уверението на изпълнителя, който в момента пробива трасето, че до десет дни ще сме готови с новия маршрут. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по

Благотворителна изложба в помощ на Строителния техникум в Бургас

Благотворителна изложба в помощ на Строителния техникум в Бургас

Благотворителната  изложба за набиране на средства за възстановяване на фасадното пано върху сградата на Строителния техникум в Бургас ще се проведе на 19 март, понеделник, от 17.30 часа в зала Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“. То изобразява патрона на училището Кольо Фичето. Кампанията, организирана от неговите бивши възпитаници Минка Кюркчиева, сега  помощник-директор, и


Инженеринг на сгради за Агенция „Митници“

„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ГКПП-Кулата“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ГКПП-Калотина“. Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: (отнася се за двете обособени позиции) Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II

Пътно строителство в Община Хисаря

Обособена позиция 1: Рехабилитация и реконструкция на път PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв.Миромир От km 0+000 до km 4+500. Крайната точка е на кm 4+832.43 край регулация кв. Миромир; Обща дължина на участъка е 4+832.43 m.Обособена позиция №2: Началото на разглеждания участък е при km 0+000 в кръстовище с път III – 642. Крайната точка е на

Реконструкция на водопроводна мрежа

Предмета на поръчката включва строително монтажни работи (СМР), във връзка цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.


Строителство по улична мрежа

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“. Процедурата е разделена на 5 (пет) обособени позиции, предвид броя на отделните обекти, в които следва да бъде изпълнено строителството. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици и тротоари

Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови и тротоарни настилки на улици в гр. Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид. Ремонтът на улични настилки на територията на гр. Вършец обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване на асфалтови пластове и подмяната им с нови,

СМР в център за деца с увреждания

Настоящата обществена поръчка обхваща проектиране – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект”, изпълнение на строителство – ремонтни дейности в сградите на 3 обекта за социални услуги на територията на гр. Разград – „Център за обществена подкрепа”, „Дневен център за деца с увреждания” и „Преустройство на сграда общинска собственост за изграждане на Преходно жилище