Posts Tagged: Строителни и монтажни работи

Плащаме 137 млн. лева за отсечка от 14 км

Плащаме 137 млн. лева за отсечка от 14 км

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов подписа договора за проектиране и строителство на 14,5 км от пътІ-8 Калотина – Софийски околовръстен път, в участъка от ГКПП „Калотина“ до пътния възел при Драгоман (от км 1+000 до км 15+500). Изпълнител на отсечката ще е „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, с участници: „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг

Варна се сдоби с нов завършен парк

Варна се сдоби с нов завършен парк

Готов е вторият етап от изграждането на парка във „Възраждане“, който е разположен източно от охранителния канал. Преди реализирането на обекта имотът – около 30 дка, беше неизползваем, тъй като зелените площи бяха неподдържани и занемарени. С реализирането на проекта мястото е превърнато в привлекателна зона за спорт и отдих. Изградени са алеи, кътове за

СМР на социални жилища

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие


Строителство на центрове за грижа за лица с психични разстройства

В настоящата обществена поръчка се предвижда извършва проектиране, ново строителство и авторски надзор на 4бр. центрове за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) с капацитет 15 души, вкл. вертикална планировка. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична общинска собственост в УПИ I, кв. 24 в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е

Доброволци помагат за строителство на кучешки приют

Доброволци помагат за строителство на кучешки приют

Заместник-кметът Мария Попова и доброволци взеха участие в инициативата на организация „Енимъл хелп“ за изграждане на приют в село Веслец, съобщатва kmeta.bg. Служители на ОП „БКС“ положиха основи от бетон, върху които ще бъде изградена оградата на приюта, а доброволците и екипът на организацията започнаха монтирането на метални прътове и дъски. В рамките на инициативата

Камарата на строителите се оплака от фалшиви новини за своята работа

Камарата на строителите се оплака от фалшиви новини за своята работа

Камарата на строителите в България поиска среща с ръководството на ОЛАФ, за да го убеди, че спазва стриктно законите и европейските нормативи, като усилията й са насочени към създаване на честна и прозрачна конкурентна среда и ясни правила в бранша. Повод за писмото, предоставено на медиите са публикации за злоупотреби в сектора, които браншовата организация


50 неща, които никой строител не иска да вижда

50 неща, които никой строител не иска да вижда

Небрежно построените и ремонтирани къщи могат да се окажат доста опасни с времето. Понякога в възможно чистият късмет да ви спаси от авария. Alpha Structural, Inc. е единствената компания в  Лос Анджелис, лицензирана да проектира и изгради всякакъв вид основи или ремонт на хълмистата местност. За 25-ия си рожден ден организацията реши да сподели някои от

Двойка си построи евтина вила до вулкан

Двойка си построи евтина вила до вулкан

Докато пътуват през Южна Америка в своя Volkswagen Kombi,  Каролин и Джулиън забелязват недостиг на качествени помещения за настаняване и решават да запълнят тази пропаст като построят прекрасно изработена вила. Тя се намира в Чили и се отдава под наем. След близо 19 месеца строителство, двойката реализира мечтата си по склоновете на Calbuco Volcano в Ensenada. Проектиран и изработен

Енергийна ефективност на общинска сграда

Предметът включва: – изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност за Център за работа с деца на улицата. . Инвестиционният проект да бъде изготвен във фаза — „Технически проект”. Участникът следва да осигури проектанти по всички части необходими за изготвяне на инвестиционния проект. – изпълнение на СМР –


placeholder