Posts Tagged: строителство

33 дървесни къщички за големи

33 дървесни къщички за големи

Като говорим за дървесни къщички веднага се сещаме за малка дървена къщурка сред клоните на дърветата, предназначена за игра. Това вече съвсем не е така. На мода дойдоха дървесни къщи, които предлагат лукс и хладна почивка за възрастни. Някои от тези къщи са изпълнени с лукс и даже се отдават под наем, други са по-скромни

Чисто бял интериор с ярки живи цветове, защо не?

Чисто бял интериор с ярки живи цветове, защо не?

Този преустроен апартамент се намира на отлично място – точно в сърцето на Будапеща, но това далеч не му е единствената силна черта. Макар да предлага звезден изглед към града, включително историческата и красива сграда на Парламента, а терасата да има успокояващ изглед към близката река, то интериорът на жилището е още по-забележителен. Margeza Design Studio

Система Е85 е с ново скрито крило за клапа в интериора

Система Е85 е с ново скрито крило за клапа в интериора

Съвременната архитектура не спира да се развива и дава усещането за неограничена творческа свобода. Изчистеният дизайн доминира все повече във впечатляващите визии на сградите, които се открояват с изчистени визии и скрити елементи. Затова екипът на ЕТЕМ не спира да работи по характеристиките и портфолиото на архитектурните си системи. Такова специално разработено решение е скритото


Честит 24 май, скъпи българи!

Честит 24 май, скъпи българи!

Днес отбелязваме Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден изказваме своята благодарност и гордост за създаването на глаголицата от Кирил и Методий През 865 г. Константин-Кирил Философ и брат му Методий са изпратени от византийския император Михаил III да покръстят западните славяни и да организират богослужение във Великоморавия. Това е станало по молба на великоморавския княз Ростислав. За тази цел

Строителство на водопровод

Целта на възлаганата поръчка е изграждане на Водопровод от м. Чирек до с.Лютово. Изграждането на водопровода е във връзка с недостига на водата и лошите показатели на старото водохващане и създалата се реална опасност от въвеждане на дългосрочен воден режим в селото. Това е единствено възможния вариант за водоснабдяване на с. Лютово. С изпълнението на

Ремонт на обекти на Агенция „Митници”

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: а) изпълнение на строителство, включващо: а.1) текущи ремонти на сгради, постройките, съоръженията и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП; а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни


Строителство на инсталация за компостиране

Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване; Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи. Изпълнението на СМР включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет от 2063 т/г до 2100

СМР на улици

Обществената поръчка се провежда с цел сключване на Рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на СМР – рехабилитация, основни и текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин“. Срокът за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, е 4 (четири) години след сключено Рамково споразумение. Всичко за обществената поръчка

Запълване на дупки и ремонт на пътища

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“ Работите ще