Posts Tagged: строителство

Строителство

Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство. Поръчката ще бъде възложена по реда на чл.14, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта на обществената поръчка е чрез реконструкцията на Централния сектор на пазар „Ситняково” да се подобри облика на пазара и се създадат съвременни условия за организиране на предоставяната от възложителя търговска услуга

Строително-ремонтни дейности

Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Тутракан за 2015 година по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Полагане на маркировка на ремонтирани участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Тутракан” Обособена позиция № 2 – „Ремонт на улици на територията на община Тутракан Описание: Строителни и монтажни

Строителство, проектиране и изпълнение

Изпълнение на проект: „Aварийно възстановителни работи ул. „Mарица“, с. Първомайци, община Горна Оряховица“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг по проект: „Аварийно възстановителни работи ул. „Марица“, с. Първомайци, община Горна Оряховица“ обособена позиция № 2: „Изготвяне на оценка съответствието на инвестиционния проект със съществени изисквания към строежите – ул. „Марица“, с. Първомайци, община


Строителни и ремонтни дейности

Предмет на строителството е „Неотложни ремонтни дейности, свързани с предписанията, направени в техническите паспорти на сградите в пристанище Варна”. Ремонтните дейности, предмет на настоящата поръчка са предписани като неотложни в изготвените през 2013 г. технически паспорти на сградите в Пристанище Варна. В тази връзка, те са заложени за изпълнение поетапно в утвърдената Програма за поддържане,

Откриха нова детска ясла в село Труд

Откриха нова детска ясла в село Труд

Kметът на община Марица Димитър Иванов откри новопостроена сграда, в която ще се помещава детската ясла в село Труд, съобщават от пресцентъра на общината. Помещенията са модерни и функционално обзаведени. Десетки родители на тържеството изразиха благодарността си и удовлетворение от условията, в които ще растат и ще бъдат възпитавани децата им. Възпитаници на ОДЗ Бисер

Тази есен започва строежът на кръстовището на бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов

Тази есен започва строежът на кръстовището на бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов

В участъка на бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” трамвайната линия ще се възстанови заедно с изграждането на кръстовището на две нива и със строителството на третия лъч на метрото, каза кметът на София Йорданка Фандъкова вчера на проверката на строителните работи на бул. „Витоша“. Участъкът е част от кръстовище на две нива и до края


Пускат трамваите от НДК до бул. България утре

Пускат трамваите от НДК до бул. България утре

От утре сутрин се възстановява движението на трамваи и частично на автомобили в участъка от НДК до бул. „България“, но строително-ремонтните дейности в района продължават, каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, по време на инспекция на строителните работи на бул. „Витоша“. За 2 дни от 12 септември движението отново ще бъде спряно в участъка

Нов път от Асеновград към Кръстова гора

Нов път от Асеновград към Кръстова гора

Предстои строителството на алтернативен път до Кръстова гора през община Асеновград, казва кметът на общината д-р Емил Караиванов за Фокус. По думите му, в инвестиционната програма на общината за 2015 година са били предвидени средства за проектиране на стратегически обекти, каквито са новите квартали в Асеновград и някои трасета от общинската пътна мрежа. „Много години

Подписан е договор за изграждане Музей на открито „Малтепе“

Подписан е договор за изграждане Музей на открито „Малтепе“

Могилата „Малтепе” е най–голямата надгробна могила на територията на България. Тя е и част от голям тракийски могилен некропол, чийто строеж е свързан с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. В Министерство на културата – Програмен оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирано