Posts Tagged: строителство

Инспектираха строителството на Северната скоростна тангента

Инспектираха строителството на Северната скоростна тангента

Над 200 машини работят на строителната площадка на Северната скоростна тангента  с цел ускоряване на работата. Очаква се до края на годината проектът, който се изпълнява със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“, да бъде завършен в максимална степен. Министър-председателят Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на Управителния съвет на

ARS ще строи „Щастлива зона”

ARS ще строи „Щастлива зона”

Зона за свободни игри и разходки ще повишава качеството на живот на кучетата в приют Фермата, съобщиха от организацията за защита на животните – Анимал Рескю София. От дълго време организацията търси партньор, който да помогне за изграждането на подобна зона. Първа инвестиционна банка веднага подкрепя проекта. Благодарение на банката, „Щастливата зона” ще стане реалност

Бургас продължава строежа на велоалея към Пода

Бургас продължава строежа на велоалея към Пода

Напредва изграждането на велоалея, свързваща Бургас със Защитена местност „Пода“, съобщават на страницата на Община Бургас. Маршрутът вече е трасиран и предстои полагането на асфалтово покритие. Новата велоалея е част от изпълнението на проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. Нейната дължина е над 4 км.


Световната Сграда на годината 2015

Световната Сграда на годината 2015

Сграда на 2015 г. излъчена на Световния архитектурен фестивал стана The Interlace (Преплитане) на Ole Scheeren. The Interlace е комплекс от жилищни блокове, които са вплетени един в друг така, че да могат да се оформят тераси и градини.     Роденият в Германия архитект прекарва 15 години в съвместна работа с Rem Koolhaas в ОМА (Office

Строителство и ремонт на пътна инфраструктура

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация, текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна съгласно Техническа спецификация Текущ ремонт на : -пътна и улична мрежа- общинската пътна и улична мрежа, участъци от републиканските пътища преминаващи през

Строителство и укрепване на язовирна стена

За установяване състоянието на надградената стоманобетонна част на стената на язовир „Христо Смирненски” е извършено обследване и е изготвена техническа експертиза, въз основа на която е изготвен и одобрен проект за необходимите мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване на водоплътността и е издадено разрешение за строеж № 128/14.08.2015 г. от Главния


Пет са оферите за строителен надзор на жп-надлеза на гара Елин Пелин

Пет са оферите за строителен надзор на жп-надлеза на гара Елин Пелин

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за строителен надзор при ремонтно-възстановителните работи на жп надлеза на км 14+100 при Гара Елин Пелин, път ІІІ-105 „І-1/Елешница/ – Елин Пелин – Гара Елин Пелин – І-8/Нови хан/“. Отворените оферти са на: „Трафик Холдинг“ ЕООД, „Рубикон Инженеринг“ ЕАД, „Пътинвест-инженеринг“ АД, „Трансконсулт-БГ“ ООД, „Консулт инженерингс“ ЕООД, „Пътконсулт 2000“

Програмата за BUILDINGSTYLE 2015 е готова

Програмата за BUILDINGSTYLE 2015 е готова

Изчерпи ли се търпението ви да видите програмата на строително-архитектурния форум BUILDINGSTYLE? Да, отнема време, защото темите са разнообразни, а участниците са много – архитекти, строители, инвеститори, търговци, вносители и производители на строителни материали. Всеки ден ще има много работа, но и много забавления – ще съчетаваме новостите във всеки аспект на бранша с тест-драйв

Инженеринг и строителство на спортен комплекс

Предметът на поръчката включва:1.Изработване на работен проект по прието техническо задание с Протокол – решение на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ 2. Изпълнение на предвидените в проекта СМР за изграждане на обекта; Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли;В това число:предварителни проучвания съгласно заданието за проектиране и