Posts Tagged: вентилация

ЛИЛИЯ ХИВ ООД

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е частна българска компания, създадена през 1991 г. като събирателно дружество и преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 г.Приоритетно фирмата се развива в областта на строителството като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на: – отопление, вентилация, климатизация; – газопроводи,

Фригория ЕООД

Фирма Фригория ЕООД е създадена през 2006 г. и е специализирана в областта на отопление, вентилация, климатизация и газификация на жилищни сгради и промишлени обекти, както и в обследване за енергийна ефективност на сградите.

„Топлик“ ООД

Една от най-авторитетните фирми на българския пазар предлагаща проектиране и инженерингови решения в областта на; отоплителни системи,климатизация,вентилация,газификация,промишлени инсталации,оборудване за чисти помещения.


Пропартнър Инженеринг ООД

Дейноста на Пропартнър Инженеринг ООД се простира в областта на машини и апарати за гъбопроизводството, ОВКХТ/отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника / и МАХВП / машини и апарати за хранително вкусовата промишленост/.

„ЕАР ЛУКС – В“ ООД

Отопление, Вентилация, Климатизация, Газови системи, Водопровод. Проектиране Узаконяване Монтаж Консултации


Нексас ЕООД – отопление, вентилация, климатизация

Нексас ЕООД е инженерингова компания, работеща в сферата на отопление, вентилация,климатизация и газификация.Дейността на фирмата обхваща проектиране, производство, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталациите. Пълен инженеринг в отоплителната и климатична техника; Проектиране и цялостно изграждане на ВиК инсталации; Професионални решения за климатизация на офиси, магазини, ресторанти и жилищни помещения; Изграждане на вентилационни системи; Изграждане на газови

ЕКОТОП-отопление,климатизация,вентилация,газификация

„БИЗНЕС ГРУПА ЕКОТОП“ ЕООД притежава сертификат, удостоверяващ, че Системата за управление на качеството е одобрена от Lloyd’s Register Quality Assurance. Системата за управление на качеството е приложима за: проектиране, разработка, производство, монтаж и обслужване на топлинни системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, климатизация и пречиствателни системи за въздух.