Posts Tagged: ВиК

Спират водата на няколко места в София

Спират водата на няколко места в София

„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 26 юни 2017 г.  Във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. „Латинка“ , кв. „Челопечене“ , се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 18:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: – ул. „Яне Стоянов“, ул.

Спират водата на места в центъра на София

Спират водата на места в центъра на София

Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 20 юни 2017 г. (вторник). Във връзка с подмяна на спирателен кран на ул. „Ген. Тотлебен“ Център се налага спиране на водоподаването от 9.00 до 18:00 часа на клиентите а „Софийска вода”, живеещи в района на: – по ул. „Йоаким Кърчовски“ от бул.

Основен ремонт на спортна сграда

Предмет на настоящата обществ. поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с основен ремонт и обновяване на спортна сграда с идентификатор 73626.506.574.1, УПИ VII, кв.123, ул. „Христо Ботев“ гр. Търговище – първи етап“. Стр.-монтажните работи, предмет на наст. обществ. поръчка, обхващат: 1.СМР по Част: Конструктивна; 2. СМР по Част: Архитектурна; 3. СМР по Част: Ел.


Много райони в София остават без вода

Много райони в София остават без вода

„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 12 юни. В понеделник във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на бул. „Сливница“ Център, се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: бул. „Сливница“ от бул. „Христо Ботев“ до ул.

Строителство на канализация

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на канална помпена станция, изграждане на нова и реконструкция на съществуваща канализация и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа съгласно Техническа спецификация и инвестиционния проект . Предмет на проекта са Главна КПС-5, довеждаща канализация от о.т. 134 до КПС-5, довеждаща канализация от о.т. 73 до КПС-5, напорна

Части от кв. Борово, Иван Вазов и Лозенец остават без вода

Части от кв. Борово, Иван Вазов и Лозенец остават без вода

Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 6 юни 2017 г. Във връзка с подмяна и монтаж на спирателни кранове на ул. „Борово“ жк. „Борово“, се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: – ул. „Борово“ – ул. „Природа“,


Южни квартали на София остават без вода

Южни квартали на София остават без вода

Във връзка с обследване на ключово съоръжение от „Язовири и каскади“ ЕАД се налага спиране на водоподаването в част от южните квартали на София.. По-дългото от обичайно спиране се дължи на технологичното време, необходимо за проверка на надеждната работа на стратегическото съоръжение, осигуряващо вода за ¾ от столицата. Във връзка с профилактика на ключово съоръжение,

Малко идеи за външна чешма

Малко идеи за външна чешма

  Времето вече наистина започва да стабилизира високите температури и преди това да е станало съвсем окончателно още не е късно да се погрижим за прохладата в двора. Водата е живот, спор няма, а ако разполагате с място навън е просто грехота да ви липсва една чешма, която да осигурява свежест и уют. Тя, бихме

Спират водата на 7 места в София

Спират водата на 7 места в София

„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 29 май. Във връзка с прекъсване на сградно водопроводно отклонение на бул. „Симеоновско шосе“ кв. „Витоша“, се налага спиране на водоподаването от 13:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на бул. „Симеоновско шосе“ от ул. „Димитър Шишманов“ до