Posts Tagged: ВиК

На три места в столицата остават без вода

На три места в столицата остават без вода

„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 18 април. Във връзка с подмяна на спирателен кран на ул. „Спортист“ кв. „Требич“, се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Равнец“, ул. „Янко Бакалов“, ул. „Михаил Маринов“ и ул.

СМР и изграждане на ВиК мрежа

„Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане канализационна мрежа на улици в град Берковица по три обособени позиции.“ Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР по реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Заряница“, от ОТ 24 до ОТ 41, гр. Берковица.” Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР по

Враца се превърна във ВиК новатор

Враца се превърна във ВиК новатор

Кметът Калин Каменов и председателят на Немския обучителен и демонстрационен център за децентрализирано пречистване на отпадъчни води в град Лайпциг Габриеле Щих прерязаха лентата на Демонстрационния център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води във Враца. Модерната система е първата в страната, но и единствена, както у нас, така и в цяла


Проектиране и СМР на канализация

Обособена позиция №1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица”. 1. Проектиране на канализационно отклонение с 3 броя сградни отклонения, между ул. „Хризантема“ и ул. „Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 (между кв.157 и кв.158 по

В центъра и още 5 района без вода в София

В центъра и още 5 района без вода в София

„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 6 март 2017 г. Във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за реконструкция на уличен водопровод на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Горни Лозен, се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на живеещи в района на: – по

Водата няма да поскъпва засега

Водата няма да поскъпва засега

 Водата в София няма да поскъпва засега. Това бе решено на закрито заседание на КЕВР, проведено вчера. На него бе обсъден проект за решение, изготвен от работната група на регулатора, относно заявление от „Софийска вода“ АД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за


Ремонт на болница

Предметът на процедурата е поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“- София АД /Строително ремонтни работи/ в зависимост от конкретните потребности на Възложителя.Подробно описание на строително ремонтните работи по вид е представено в Техническото задание, изготвено от Възложителя, и приложено към документацията за участие в

Около 60% от питейната вода се губи преди да стигне до домовете

Около 60% от питейната вода се губи преди да стигне до домовете

Около 60% от питейната вода се губи от водопроводите, преди да стигне до домовете ни, сочи статистиката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). За пет години, въпреки всички инвестиции, загубите на вода у нас са намалели с по-малко от 2%. В областите Добрич, Сливен и Шумен само 1/5 от водата стига до чешмите

80% загуби на вода отчитат ВиК дружества

80% загуби на вода отчитат ВиК дружества

ВиК дружества отчитат над 80% загуби на вода, показва стенограма от закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Рекордьор по загуби е ВиК Добрич с 84%, следван от дружеството в Сливен – с 82,3% и ВиК Шумен – над 80%. Като най-ниски загуби отчита ВиК Русе – близо 42%. За „Софийска вода“ загубите