Posts Tagged: вода

Спират водата в „Белите брези“, „Славия“, центъра и още места

Спират водата в „Белите брези“, „Славия“, центъра и още места

На 2 октомври 2017 г. (понеделник), във връзка с подмяна на спирателен кран на ул. „Житница“, жк. „Славия“, се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Житница“, ул. „Хайдушка поляна“, ул. 691, ул. „Хайдушко изворче“. Във връзка с подмяна на спирателни кранове на

Няколко столични района остават без вода

Няколко столични района остават без вода

На 28 септември 2017 г. (четвъртък) във връзка с почистване и дезинфекция на резервоар „Изгрев–Гниляне“ на ул. „Лозянски дол“, кв. „Изгрев“, гр. Нови Искър, се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 18:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ живеещи в района на кв. „Гниляне“, кв. „Курило“, кв. „Изгрев“. При подмяна на хидрофорна уредба на ул.

В центъра и на още 9 места в София няма да има вода

В центъра и на още 9 места в София няма да има вода

„Софийска вода“ прекъсва водоснабдяването в някои столични райони.  Във връзка с превключване на нов уличен водопровод на ул. „Монтевидео“, кв. „Овча купел“, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на ул. „Монтевидео“, ул. „Букет“, ул. „Народен герой“, ул. „Арх. Франк Лойд Райд“, ул. „Народно


Варненци остават без топла вода за няколко дни

Варненци остават без топла вода за няколко дни

Четири дни без топла вода остават всички клиенти на „Веолия Енерджи Варна“. Причината са ремонтни дейности по част от топлопреносната система на дружеството. Централното подаване на гореща вода за битови нужди е прекъснато от тази нощ. Възстановяването на услугата ще започне от 12 ч. на 13 септември и ще се извършва поетапно до 14 септември.

Отново без вода на места в София

Отново без вода на места в София

„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 7 септември. Във връзка с прекъсване на стар уличен водопровод на ул. „Йордан Йосифов“, жк. „Студентски град, се налага спиране на водоподаването от 10.00 до 16.00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Проф. Кирил Попов“, ул. без име

Много изненади на „Воден фест“ в Пловдив

Много изненади на „Воден фест“ в Пловдив

Често наричаме някои събития уникални, просто защото вярваме, че са наистина хубави и впечатляващи, но уникалността далеч не се състои в това. Този септември в Пловдив ще станем свидетели на нещо, което в действителност се случва за пръв път не само в нашия град, но и в страната изобщо. „Воден фест“ или още – първият


Ремонт и строителство на канализация

Описание на обекта на строителство: доизграждане на главни канализационни клонове на територията на община Етрополе. След реализацията на проекта практически изцяло ще бъдат рекунструирани главните канализационни колектори на гр. Етрополе. Обхват на работния проект за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове: • Общо реконструирани главни канализационни клонове – 2051 m’; • Общо реконструирани СКО

СМР на Допълнително аварийно водоснабдяване

Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: 1. Разработване на инвестиционен проект, включително необходимите работни детайли за всеки строеж. При изготвяне на проектната документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще спазва изискванията на техническата спецификация. 2. Упражняване на авторски надзор. 3. Изпълнение на СМР. Изпълнението на СМР се извършва

Строителство на ВиК мрежа

Настоящата обществена поръчката по обособена позиция № 1 Индикативни стойности на ВиК мрежата, която трябва да бъде изградена: • Изграждане на битова канализационна мрежа с обща дължина 13,559 км.; • Изграждане на КПС– 1 бр; • Изграждане на напорен тръбопровод от КПС до съществуващ гравитачен колектор към ПСОВ Плевен с обща дължина 4,636 км.; •