Posts Tagged: жилище

Къща с подвижни и въртящи се стени като от „Индиана Джоунс“

Къща с подвижни и въртящи се стени като от „Индиана Джоунс“

Макар представата за движещи се стени да ни навява асоциации към хитовата поредица „Индиана Джоунс“ тази интересна къща в Индия всъщност е вдъхновена от Дъждовната гора в региона и нейния кафяв мрамор. Дизайнери на проекта са “Matharoo Associates”, които са изобретили фасада от плъзгащи се и въртящи се стени. Така жилището “кани“ природата отвън да се

Строителство по блокове

1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно: а) изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Обобщената количествено –

Имението на Майкъл Джексън се продава за 67 млн. долара

Имението на Майкъл Джексън се продава за 67 млн. долара

Макар Майкъл Джексън да напусна този свят през 2009 г. неговото наследство продължава да живее след него. Освен с музиката си, поп певецът бе известен и с любовта към децата си, за които бе построено имението Neverland. Сега имотът е пуснат на пазара за невероятните 67 милиона долара. Имението, което вече е прекръстено, се простира


Саниране на жилищни сгради

Поръчката се финансира със средства по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по ОПРР 2014 – 2020 година, която е насочена към подобряване на енерг. ефективност на обществените и жилищни сгради. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор

СМР по жилищни сгради

Избраният Изпълнител ще изпълни строително-монтажни работи на жилищни сгради, включващи най-общо описаните по-долу дейности: 1. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга. 2. Изпълнение на Непредвидени работи, които са видове и/или количества работи, които не са включени в инвестиционния проект и Количествено – стойностната сметка; 3. Доставка и влагане в

Жилище се топли и охлажда от земята

Жилище се топли и охлажда от земята

Тази красива къща се намира в Австралия и е опакована с един от най-старите строителни материали: тухлата. Тъмният цвят на материала идеално вписва жилището в околната среда и наблизо преминаващата река. Двата метални крака, които виждате на снимката, не са там, за да подпират къщата. Те служат да се изпомпва вода от дълбоко под земята


Разглобяема къща пътува заедно с вас

Разглобяема къща пътува заедно с вас

Разглобяема къща промени представата ни за подвижен дом. Това вече не са само каравани и реновирани бусове. Новият модел е предназначен за хора с модерен поглед и минимистиличен поглед , естонското дизайнерско студио „Kodasema“ е проектирало къща, която може да пътува и да се мести с вас. Мобилният дом е така проектиран, че може да се

МРРБ спря да сключва договори по програмата за саниране

МРРБ спря да сключва договори по програмата за саниране

Прекратено е сключването на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. С Постановление № 29 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. (обн., ДВ бр. 12/03.02.2017 г.) бе прието увеличение на финансовият ресурс на 2 млрд. лв. Това решение засили още повече интереса към програмата като само за дни са пристигнали огромно

Денонощна поддръжка на санираните блокове в Бургас

Денонощна поддръжка на санираните блокове в Бургас

Община Бургас осигури възможност на хората, чиито блокове се санират по Националната програма за енергийна ефективност, да подават сигнали по всяко време на денонощието. Гражданите могат да я използват, ако възникнат проблеми по време на строителните дейности или имат съмнение в качеството на ремонта.   По входовете на всеки блок, който е в процес на