ТЕХНОС ООД


Развитие на производствената база и внедряване на ново оборудване за производство на асансьори.
Предоставяне на клиентите пълна гама на услугите по продажба, монтаж и сервиз на произведените продукти.
Внедряване на съвременни информационни технологии с цел повишаване ефективността на системата по управление на качеството.

 

ТЕХНОС ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: 1220 София ж.к. Толстой, ул. Свободна 20
Телефон: +359 2 892 03 04, +359 2 892 03 05, +359 2 892 03 06, +359 2 892 03 00 факс: +359 2 953 08 26,+359 2 938 11 92
e-mail: sales@technos.bg