Технос 2 ЕООД


Фирмата си е поставила задачата да произвежда качествени и безопасни асансьори, отговарящи на всички изисквания на европейския стандарт EN 81 и основавайки се на съвременните световни технологии и материали, на техниката на безопасност при производството и монтажа, и на съвременния дизайн.

 

Технос 2 ЕООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: София 1220 ул. Илиенско Шосе №8 (ЗММ) Хале - Технос 2
Телефон: +359 897 962 862 +359 897 962 863
e-mail: office@technos.bg