Терма Експерт Плюс


Терма Експерт Плюс ООД предлагаме широка гама от котли и камини на всички видове гориво – твърдо, течно и газообразно гориво, както и на електричество. Освен това, ТЕ+ доставяме всички възможни съставни части за отоплителните инсталации – отоплителни тела, арматура, изолации, тръбни системи, бойлери, помпи, комини и други.

Адрес: гр. Пловдив, център, бул. Княгиня Мария Луиза № 37 А
Телефон: 0886 81 64 61
e-mail: expert @ termaex.com
research symptoms