Термодизайнтотал ООД


В началото фирмата развива инженерингова дейност, а впоследствие, през 1996 година, започва производство на електрически котли и става търговски представител на редица водещи фирми.

При тях може да намерите всичко необходимо за изграждане на вашата отоплителна инсталация,водопровод или климатична инсталация,инсталация за добиване на гореща вода за санитарни нужди посредством слънчеви колектори или комбинирано с котел за отопление.

Адрес: Централен офис,София 1407,кв. "Кръстова вада", ул. "Арарат" №2
Телефон: 00359 2962 12 56;862 45 46;
e-mail: office@thermodesigntotal.com
research symptoms