ТИХ ТРУД


Производство на работни облекла, работни обувки, опаковки и други

Адрес: Пловдив 4000 ул. „Прохлада” № 1
Телефон: 0887 59 87 50 управител 032 - 62 71 76
e-mail: tihtrud_pd@mail.bg
research symptoms