Трима кандидати се борят за „Главен архитект” на Пловдив


Комисията, назначена от кмета на Община Пловдив  оцени писмените концепции за стратегическо управление на кандидатите за длъжността „Главен архитект” на Община Пловдив на тема: „КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРОБЛЕМИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА  КРАТКОСРОЧНИ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯ НА НЕКОНФЛИКТНОСТ С ЦЕЛИТЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ”.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители до защита на концепцията за стратегическо управление се допускат следните кандидати:

  1. Арх. Димитър Георгиев Ахрянов – оценка 4.20;
  2. Арх. Хубена Иванова Салджиева – оценка 4.00;
  3. Арх. Илко Николов Николов – оценка 4.50.

Не се допускат до защита на концепцията кандидатите, получили оценка по-ниска от  4.00 както следва:

  1. Арх. Валентин Димитров Маринов – оценка 2.70;
  2. Арх. Емил Жечев Жечев – оценка 2.80;
  3. Арх. Борис Александров Лазарков – оценка 3.90.

На 29.05.2017 г. от 16.00 часа в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 (Заседателна зала) допуснатите кандидати ще имат възможност публично да представят концепциите си пред обществеността.

На 05.06.2017 г.  допуснатите кандидати следва да се явят в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 (зала 36) за защита на концепциите  си  пред комисията, назначена със заповед № 17 ОА562/16.03.2017 г. на кмета на Община Пловдив както следва:

  1. Арх. Димитър Георгиев Ахрянов – 14.00 часа
  2. Арх. Хубена Иванова Салджиева – 15.00 часа
  3. Арх. Илко Николов Николов – 16.00 часа

Източник: Община Пловдив

Трима кандидати се борят за „Главен архитект” на Пловдив
Гласувайте за тази статия