Укрепване на свлачище


Изпълнението на строителните дейности се налагат с оглед на възникнало опасно състояние, което е в резултат на проявил се дестабилизационен процес, компрометиран участък от път ІІІ-1306 при км 62+000. Нарушени са лявото пътно платно и банкета на пътя в участък с дължина приблизително 32 м, като от активизиралите се процеси е застрашен участък от пътя с дължина 120 м. На база извършен оглед на място, на 22.04.2015 г., дружеството „ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН“ ЕООД, вписва участъка в Регистъра на свлачищните райони под идентификационен № VRC 10.12259.02.

Всичко за обществената поръчка

Укрепване на свлачище
Гласувайте за тази статия

placeholder