УНИПОС – ПЛЕВЕН ООД


Производство на пожароизвестителни системи.

УНИПОС – ПЛЕВЕН ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: Фабрика - Плевен 5800 Плевен, ул. Сан Стефано 47
Телефон: тел: +359 (0)64 89 11 00 – централа факс: +359 (0)64 89 11 10
e-mail: office_pleven@unipos-bg.com
placeholder