В света на старопланинската архитектура


“В света на старопланинската архитектура” е образователна програма, която цели да популяризира възрожденската архитектура и традиционното строителство с естествени материали. Подходяща е както за специалисти в сферата на архитектурата и строителството, така и за студенти и любители. Програмата съдържа два модула – лекционен курс с разнообразни теми, посветени на народната архитектура и нейното опазване и практически занимания с традиционни строителни техники и материали.

Обучението предлага всяка година различни интересни лекции за участниците представени от гост-лектори от България и чужбина.

Инициатори на проекта са сдружение „Мещра“ и Етнографски музей на открито „Етър“.

Такси за участие в лекционен модул и работилници за периода 09 – 11 август 2019 г.:

Стандартна такса за участие – 117 лв. 

Такса за студенти  –  65 лв.

Такса за членове на КАБ – 80 лв.

Краен срок за записване: 30 юли 2019 г.

Записване: Анна Александрова

a.alexandrova@etar.bg

+359896603946

Повече за историята на програмата:

http://staraplanina.meshtrango.com/

 

Програма за 2019 г.

09.08.2019 ПЕТЪК

11.30 – 13.00  Регистрация – фоайе на хотел „Странноприемница”

13.00 – 14.00  Беседа в музея (акцент: водни съоръжения)

14.15 – 15.00  Откриване на образователната програма – Представяне на организаторите Етър, Мещра, КАБ конферентна зала на хотел „Странноприемница”;  разпределяне на участниците по групи

15.00 – 15.45  Лекция „Каменната зидария и приложението й през Възраждането” – Христо Тоцев

16.00 – 16.45  Представяне на проект за реставрация на водните съоръжения в ЕМО “Етър” е лекция „Специфики при реставрациите на църковни обекти” и  – Стефан Стефанов  – реставратор ЕМО „Етър”

17.00 – 19.30  “На лов” за материали – глина, леска и камък

20.00  – 21.30 Вечеря в механа „Странноприемница” – ЕМО „Етър”

10.08.2019 СЪБОТА

07.30 – 08.15 Закуска

08.30 – 09.15 Лекция „Видове дърво, приложение и третиране ” –  Валентин Василев – дърводелец

09.30 – 12.00 Работилница – смеси за третиране на дърво; начини на обработка /90 минути работа с майстор; 60 минути самостоятелна работа /

12.30 – 14.00 Обяд

14.15 – 15.00 Лекция: “Дървени конструктивни системи в Западна Анадола през 19 в.”, арх. Дамла Ачар, Турция (“Timber Construction Systems in Western Anatolia during the 19th century”)

15.15 – 16.30 Дискусия – възможност на участниците да представят проблем или проект от тяхната практика, с което да споделят опит или да потърсят мнение от останалите. В апликационната форма за кандидатстване за участие, всеки участник ще може да посочи предварително какво би искал да сподели.

16.45 – 20.15  Работилница – работа с естествени материали по групи и места

20.30 – Вечеря, организирана в хотел „Странноприемница”

11.08.2019 НЕДЕЛЯ

07.30 – 08.15 Закуска

08.30 – 09.15 Лекция „Опазване на културното наследство I”- арх. Иван Колев

09.30 – 10.15 Лекция „Нематериално културно наследство“, арх. Мирелла Кафкова

10.30 – 13.00 Работилница – работа с естествени строителни материали /  90 минути работа с майстор; 60 минути самостоятелна работа /

13:00 – 15.00 Обяд и свободно време

15.00 – 17.30 Работилница – работа с естествени строителни материали / 90 минути работа с майстор; 60 минути самостоятелна работа /

17.30 – 18.00 – Закриване на програмата

Плащането се извършва чрез:

превод по Еконт и по банков път

Сметка на ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР”
IBAN BG34 STSA 9300 3110 0257 00,
BIC STSABGSF,
Банка ДСК – Габрово
Основание за плащане: Такса участие в образователна програма  9 -11 август 2019 г.
Таксата трябва да бъде преведена до 31 юли 2019 г. Броят на местата е ограничен.

Вашите данни за фактура очакваме на: i.tsaneva@etar.bg

Фактурите ще ви бъдат предоставени на място в деня на събитието.

research symptoms