Вентоплам 2000


ВЕНТОПЛАМ 2000 е създадена през 1998 година и е специализирана фирма в изграждането на климатични, вентилационни и отоплителни инсталации.

Вентоплам 2000
Гласувайте за тази статия

Адрес: София ул. Проф. Кирил Попов 51
Телефон: 02 962 56 49
e-mail: office@ventoplam2000.com