ВИ ДЖИ ЕФ ООД


ВИ ДЖИ ЕФ е специализирана фирма в областта на консултациите, доставката и инженеринга на иновативни строителни решения в няколко основни направления: • Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда; • Ландшафт и зелена инфраструктура; • Хидроизолации за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство; • Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

ВИ ДЖИ ЕФ ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: гр. София 1582 ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115
Телефон: 0244 55 100/144/155; 088 2/ 19 81 00
e-mail: office@vjf.bg
placeholder