Винаги има решение и начин да се направи нещо добре


Вярвам, че винаги има решение и начин да се направи нещо добре
Интервю на Бистра Попдимитрова
 
Архитект Комитова, от години работите в дамски архитектурен екип. Какви са предимствата на жената-архитект в днешния мъжки свят и защо залагате на женската проектантска креативност?
 
Работя от двадесет години в частния сектор и наистина предимно в дамски състав. Но не защото съм някаква феминистка, а в началото поради стечение на обстоятелствата, по-късно поради установена строга организация на разпределението и изпълнението на работата. Аз съм водещият проектант и съм изключително взискателна към дисциплината по отношение на бизнеса. Майка ми често казва,че трябва да работя във военизирана организация, защото съм човек, който много точно разчита и планира времето. Всеки час от работното време е оползотворен максимално и знам конкретно какво се върши през него. Така е и с всеки ден, всяка седмица, всеки месец, всяка година. Установила съм такъв стил на работа през десетилетията и не правя компромиси с него. Гордея се,че сме много организиран екип, за който няма невъзможни неща. Ние сме архитектурно бюро, което разчита на собствените си възможности и на качеството на услугите, които предоставяме. Гордеем се, че имаме клиенти. Дори и в кризата не затворихме офиса и всеки ден сме работили.
Не правя разлика между мъжка и женска креативност, това е качество, което се носи в душата. Личи в стила, в разговора, в облеклото, в офиса, но най-вече се чете в оформлението на нашите проекти, които са много изчерпателни, много подробни и много добре структурирани. Не понасям недоизпипани проекти, независимо кой ги е правил. Проектантските услуги са много скъпи услуги и не можем да си позволим несериозно отношение към парите на клиента. Инвестиционният процес изисква голям финансов ресурс и е недопустимо проектирането да не бъде на високо ниво, както и строителното му изпълнение впоследствие да е лошо. Това е продукт, който остава десетки години след нас.
За съжаление в последните години се умножиха неимоверно много случаите, когато нито проектирането, нито строителството са качествени. Преди кризата се залагаше на количеството. Това се получи от глада за жилища, за офиси, за промишлени сгради. След залитането в количествени натрупвания идва време на качествените изменения. И сега има много жилища на пазара, но добрите са малко. А клиентите вече не бързат да купуват, имат богат избор, могат да сравняват, кредитирането стана по-трудно и по-скъпо, хората си правят повече сметка на парите. И по този начин налагат критерии за качество.
 
Не понасям недоизпипани проекти, независимо кой ги е правил. Проектантските услуги са много скъпи услуги и не можем да си позволим несериозно отношение към капитала на клиента.
 
Четете повече в рубрика ПРОФЕСИОНАЛИСТ от новия брой на списание 1към1 в строителството.


Винаги има решение и начин да се направи нещо добре
Гласувайте за тази статия

Вашият коментар

research symptoms