Хасковската вода – негодна за пиене


Водата в Хасково все още не е годна за пиене и готвене, сочат резултатите от последните анализ.

Съдържанието на естествен уран при крайните потребители вече е в границите на нормата, но алфа активността все още е завишена.

Продължават да се търсят и причините за замърсяването.

Ще бъдат направени и допълнителни изследвания на питейната вода, за да се направи окончателна оценка на риска.

До получаване на крайните резултати здравните власти препоръчват водата в Хасково да се използва само за хигиенно-битови нужди.

Източник: cross.bg

Хасковската вода – негодна за пиене
Гласувайте за тази статия