ВСУ „Черноризец Храбър“ събира водещи имена в архитектурата и строителството


IX Международна научна конференция за архитектура и строителство ArCivE’ 2019 ще се проведе от 31 май до 2 юни във Варненския свободен университет. Събитието се провежда под патронажа на президента на ВСУ „Черноризец Храбър“ доц. д-р Красимир Недялков.

За участие в конференцията вече са регистрирани 110 български участници и 20 чуждестранни лектори. Интерес към събитието са заявили преподаватели и студенти от НТСС, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Нов Български университет, Лесотехническия университет, СУ „Климент Охридски“, БАН – Институт по механика, Академията на МВР, Икономически университет – Варна, Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Участниците са изявени български учени и изследователи, докторанти, а също и студенти, които правят първи стъпки в научните си изяви.

Чуждестранните гости са от университета „Гоце Делчев“ от Щип, Северна Македония, университета Малтепе в Истанбул, Турция, университета в Ниш, Сърбия, университет „Tottori“ в Япония, „Политехника ди Милано“, Италия, университет Устър в Англия, Одески колеж на транспортните технологии, Украйна,  International Education Corporation, Алмати, Казакстан, Gezira College of Art and & Technology от Картум, Судан, университет Уатърло в Канада.

В рамките на научната конференция ще бъдат представени 5 пленарни доклада:

– акад. Ячко Иванов – „Устойчиво строителство – предизвикателство пред материалознанието и строителната индустрия“

– проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов – „Площад „Независимост“ и градоустройствените проблеми на софийския център“

–  проф. д-р арх. Масуд Есмаилу – „Sustainable convergences of knowledge for the city of L’Aquila“

– чл.-кор. проф. Атанас Ковачев и колектив – „Роля и значение на съгласуваността на планирането с пазара за постигане на устойчиви форми на градски растеж“

– инж. Даниел Трънков – „Иновации в топлоизолационните системи на Рьофикс – Аерогел“

По време на конференцията ще се проведат заключителните фази на:

  • Работилница по макетиране;
  • Работилница по параметричен дизайн;
  • Работилница за куполни сгради;
  • Демонстрация на терен на материали за реставрация и консервация на сгради.

Програмата на конференцията е съпътствана с провеждането на две модни ревюта и изложби в пространствата на ВСУ „Черноризец Храбър“.

research symptoms