Започна ремонт на пътя Ардино – Неделино – Златоград


Готов е технологичният проект за ремонт на републиканския път  (п.к. Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан – Златоград). Пътят свързва и обслужва общините Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино и областите Смолян и Кърджали. Проектът предвижда ремонт на 10,5 км от пътя и предстои да бъде одобрен от Института по пътища и мостове и съгласуван от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това съобщи по време на парламентарния контрол днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.  Обектът е предвиден в ремонтната програма на Агенцията за тази година.  Индикативната му стойност е около 5 млн.лв

Преди началото на летния сезон ще стартира и изграждането на кръгово кръстовище на път І-5 Димитровград – Хасково при км 285+809, на разклона за завод „Язаки“, стана ясно още от отговор на министъра на депутатски въпрос.   Средствата за строителството – 578 328,48 лв., са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. За изпълнител на обекта е избрано дружеството „АБ“ АД, гр. Хасково.

За теренното обезпечаване на строителството е изготвен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), който в началото на април тази година е внесен в Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разглеждане и приемане на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към МРРБ. След приключване на процедурата по приемане на ПУП-ПП, ще се пристъпи към издаване на Разрешение за строеж за обекта.

Очаква се строителството да завърши още тази година.

С изграждането на кръговото кръстовище ще се подобри безопасността при преминаване на съществуващото в момента триклонно кръстовище и ще се осигури безконфликтен достъп до пътя Хасково – Димитровград.

Започна ремонт на пътя Ардино – Неделино – Златоград
Гласувайте за тази статия

placeholder