Започва санирането в Пловдив


Предстои санирането на първите 24 панелни блока в Пловдив по националната програма за енергийна ефективност. Изпълнителите са избрани след проведена обществена поръчка. Тази седмица общината стартира подписването на договорите с етажните собствености за проектиране и изпълнение.

„Като гаранти за качеството, освен на професионалните надзорници, особено разчитаме и на гражданския контрол от страна на живеещите в блоковете, които предстои да се реновират“, коментира кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

Той посочи, че се подготвя обществена поръчка за още 17 блока, а други 10 обекта също са в готовност за процедура.

Инж. Иван Тотев изрази надеждата си, че повече етажни собствености в Пловдив ще се включат в националната програма за енергийна ефективност, тъй като това ще допринесе както до икономии от електропотреблението, така и за по-добрата визия на градската среда.

Източник: Община Пловдив

Започва санирането в Пловдив
Гласувайте за тази статия