1/2 милиард за Варна. Как ще се харчи Бюджет 2021?

556,7 милиона лева е бюджетът на Община Варна и отново втори по размер в страната


Варна проекти

Общинският съвет прие бюджета на Община Варна за 2021 г. след близо двучасови дебати, съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет. Финансовата рамка е в размер на 556,7 млн. лева и е с 64,63 млн. лева по-висока от предходната година.

По време на заседанието кметът Иван Портних коментира, че новият бюджет ще даде възможност за радикална крачка напред по отношение на облагородяването на междублоковите пространства и подобряване на инфраструктурата в обхвата на целия град.

„Целта ни е във всеки един район на града, във всяко едно междублоково пространство, хората да получат съвременна градска среда.“, допълни още Иван Портних.

Бюджетът е рекорден, без да бъдат увеличавани местните данъци и такси. Той отново е втори по размер в страната след този на София.

Прогнозните приходи по бюджета на общината са в размер на 488,07 млн. лева. От тях 279,1 млн. лева, с 65 млн. лева повече спрямо 2020 г., са за местни дейности. Останалите близо 209 млн. лева са за делегирани от държавата дейности. 68,63 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.

Приоритети в тазгодишния бюджет са: подобряване на градската среда, утвърждаване на Варна като Град на знанието и икономическо развитие. Същевременно бюджет 2021 остава фокусиран към гражданите и бизнеса, засегнати от COVID-пандемията, което го характеризира и като антикризисен.

Увеличение на средствата има почти по всички пера. Най-сериозно е то за функция „Образование“ – близо 165 млн. Лева. Ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура и създаване на по-качествена работна среда за учители и ученици. Предстои изпълнението на амбициозна програма за строителството на 12 нови сгради и пристройки на детски градини, ясли и училища.

Капиталовата програма е за 182 млн. лева. Макрорамката на функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е в размер на 157,3 млн. лева. Инвестиции ще бъдат направени в инфраструктурата във всички квартали на Варна.

Част от мащабните проекти са: пълно обновяване на „Кайсиева градина“, „Владислав Варненчик“ – II и III м. р.; проектиране на реконструкция на бул. „Цар Освободител“ – в участъка от бул. „Васил Левски“ до пътен възел Летище; предпроектни проучвания за скоростен екологичен транспорт (леко метро); проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“ (за улеснение на много хора в района).

В сферата на екологията са предвидени над 5 млн. лева за озеленяване и 3,2 млн. лева – за осветление.

За здравеопазване в общинския бюджет тази година са заложени 26,3 млн. лева.

С над 22 млн. лева ще разполага Варна за социално осигуряване, подпомагане и грижи. Срещу 2,9 млн. лева шше стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Тя ще осигури почасово подпомагане за 728 нуждаещи се.

Проектобюджетът за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е в размер на 19,8 лева.

От тях 1 млн. лева са за финансиране на проектите по фонд „Култура“. Община Варна ще продължи да работи върху естетизацията на градската среда в кварталите и възстановяването на културно-историческата памет чрез поставяне на паметни знаци на бележити личности.

Увеличение има на бюджета на общинската програма „Спорт“ за 2021 г. Той е в размер на 1,8 млн. лева, а фокусът тази година ще е върху организацията на спортни събития от световен и европейски ранг, за което са заделени близо 650 хил. лева.