10 постройки, които не са от тази реалност


В изненадваща симбиоза между изкуство, архитектура, театър и инженерство, британският скулптор Алекс Чинек произвежда контекстуално отзивчиви интервенции, които анимират градския пейзаж, в който те стоят. Къща, която се топи, имение, което левитира са някои от невероятните творения на Алекс Чинек, които превръщат пейзажа на градовете с голям хумор, творчество и талант! –

„Опитвам се да направя всекидневния свят необикновен като вливам фантазия в познатото. Моята работа се опитва да предизвика игриво възприемане на възможности, отказвайки да позволи на физиката да попречи на въображението. Открих, че е освобождаващо да напуна училището за изкуство, защото работата ми открива свободата и увереността да се движа в различни дисциплини. Архитектурният, инженерният, строителният и театрален дизайн са част от моята практика и именно чрез сътрудничество със стотици специалисти в тези области моите амбиции стават реалност. Най-трудният трик е, че нещо изглежда лесно. Ние тръгваме по много сложни пътища, за да създаваме прости, игриви, достъпни и надяваме се, вълшебни моменти, които отхвърлят интелектуалния елитизъм и приветстваме ангажираността на всеки член на аудиторията. В един все по-дигитален свят скулптурната практика и създаването на физически потапящи се изживявания никога не са били толкова важни. Затова моите скулптури са реални, а не рендирани. ”, казва Чинек на Bored Panda.

Според неговия сайт, Алекс е завършил Колежа по изкуствата в Челси и е член на Кралското британско сдружение на скулпторите. Работата му е широко отразявана от международни медии с избрани проекти, посрещащи над един милион посетители.

 

 

Източник: Boredpanda

Снимки: http://alexchinneck.com/