Сгради със смесено предназначение придават нов облик на архитектурата в Саудитска Арабия


Проект за сгради със смесено предназначение Al Khobar, изработен от Avcı Architects, променя начина на работа и живот за региона Ал Хобар в Саудитска Арабия. Проектът обхваща обща площ от около 60 000 кв.м и включва жилища, офиси, хотелски и търговски обекти, както и джамия. Проектът е избран за победител в Architizer A+ Awards 2019 в категорията Жилищни сгради с множество части.   Климатът и културата на Саудитска Арабия и по-конкретно в Ал Хобар има специфични характеристики, които в архитектурно отношение ще генерират уникален подход към неговото архитектурното развитие на региона.

 

Мястото е разположено в превъзходен район, в търговска ос, което означава, че проектът има „задължение“ да осигурява достатъчно търговски функции по протежение на основната му улица отпред, за да обслужва местния регион.

В ситуация на близост между публични и частни, или функционално разграничени елементи, трябва да се предприемат мерки за защита на неприкосновеността на жилищните функции. Това се осъществява чрез частично ориентиране на отворите от южната страна на офисните сгради, където те са замислени в посока изток и запад, за да не се гледа директно към жилищните помещения.

На свой ред жилищните райони, които имат външни пространства, независимо дали това е на земята или на междинни нива, се използват различни методи за свеждане до минимум на изгледите. Подобни мерки са също начин за контрол на топлиннитенатрупвания в помещения, които са насочени към слънцето.

Един от основните принципи на устойчивия дизайн в архитектурата е да се сведе до минимум прякото падане на слънцето върху остъклени фасадни елементи и така да се сведе до минимум натрупването на топлина. Това работи паралелно с желанието да се създаде поверителност от съседи, които гледат отвори. По този начин фасадите са наслоени от засенчващи елементи, които са проектирани по подходящ начин спрямо ориентацията на сградите спрямо слънцето.

Подходът на Avcı Architects е да създадат масивна фасадна артикулация, която да напомня на старите ислямски градове, в които се създава усещане за общност между съседите.

Източник: Avcı Architects