13% от смъртните случаи в ЕС са свързани със замърсяването


В ЕС 13% от смъртните случаи са свързани със замърсяването, според доклад, публикуван днес от Европейската агенция по околната среда, предадоха световните агенции.

Въпреки че замърсяването на въздуха определено е намаляло, то остава първи фактор на смъртност.

Става дума най-вече за онко-, сърдечно-съдови и дихателни болести.

Според агенцията, за да се подобри здравето и околната среда в Европа, трябва да се насърчава обособяването на зелени пространства, намаляване на движението по пътищата, редуциране потреблението на месо и отнемане на субсидиите за изкопаемите горива.

Положителното за околната среда в ЕС е качеството на водата за къпане и за питейни нужди.