15,6 млн.лв. за развитие на туризма по границата с Турция


Още над 15,6 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на туризма и опазване на околната среда в пограничния регион между България и Турция по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП между двете държави. Това стана ясно по време на Комитета за наблюдение на програмата, който се проведе в Поморие. Форумът бе председателстван от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Бейза Туран – директор на Дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството на европейските въпроси на Република Турция. Официален гост на събитието бе Магали Леноел, отговаряща за програмата в Европейската комисия.

В рамките на комитета бе дадено началото на изпълнението на проектите, подадени по Втората покана, обявена в началото на годината. Зам.-министър Николова отчете сериозен интерес от страна на бенефициентите и посочи, че са получени 130 проекта, като с цел улесняване на кандидатите и ускоряване на процеса на оценка за първи път кандидатстването по програмата се осъществи изцяло по електронен път.

„След извършване на съответните анализи беше установено, че с разполагаемия ресурс от над 15,6 млн. евро ще гарантираме финалното изпълнение на заложените по програмата резултати и ще използваме наличните средства за дейности в полза на организациите и хората в целевия регион“, каза Николова. Така по програмата в граничния регион към днешна дата се влагат над 25 млн. евро, като се реализират и 43 проекта, одобрени по първата покана на стойност от почти 10 млн. евро. От тях 16 са инвестиционни, основно за борба с природните бедствия и опазване и управление на природните ресурси, а 27 са от типа „меки мерки“ за промотиране и насърчаване на възможностите за туризъм. Сред „отличниците“ на програмата по първата покана са областите Бургас и Хасково, където се работи по най-много проекти. Сред  тях са мащабен проект за защита от наводнения в пограничния регион, включващ и обучение за реакция при бедствие, изграждане на път до Скален манастир „Св. Никола“ в турския град Къикьой, реставрация и консервация на археологическите останки в Акве калиде, 3 D проектор за туристически форуми в Несебър и Одрин, дигитализация на архивите на културните институции в Хасково и Одрин и др.

Зам.-министър Николова подчерта, че изпълнението на програмата е в много важен етап, от който зависи навременното й изпълнение и постигането на планираните цели и резултати. „Нашата краткосрочна цел е средствата да достигнат максимално бързо до бенефициенти, разработили най-качествените проекти, така че да не се допусне забавяне в тяхното изпълнение и ползите от финансирането по програмата да станат достояние на крайните ползватели – хората от трансграничния регион“, коментира тя. Заместник-регионалният министър допълни, че още догодина ще започнат дискусиите за бъдещето на програмата в следващия програмен период. „Ще разчитаме на натрупания опит от изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество между двете страни, за да заложим дългосрочна стратегия за още по-ефективно инвестиране на финансовите ресурси в съвместни инициативи за развитие на региона“, коментира тя.

От своя страна Магали Леноел от ЕК даде много добра оценка и похвали Управляващия орган на програмата за темпото на изпълнение и приключилото набиране на проекти по втората покана. Тя подчерта, че е важно да се отчитат физическите придобивки за населението, а не само заложените индикатори по мерките. По думите й най-важните постижения на програмата ще се отчетат в периода след изпълнение на проектите, но е важен и натрупаният капацитет със създадените партньорствата. Тя информира, че в момента се обсъжда бюджетът за следващия програмен период. „Важно е да покажем, че програмите за трансгранично сътрудничество имат добри практически резултати, колкото и сложно да се изпълняват. Проектите дават възможности, както и другите кохезионни програми “, коментира тя.

Сред одобрените днес проекти са на община Сунгурларе за опазване на околната среда, защита на морските територии на Морска администрация – Бургас, инициативи за намаляване на отпадъка в Егейско и Черно море на областните администрации Бургас и Енес, проект за защита от заразни болести по животните в Странджа и Източни Родопи, мерки за защита на популацията на Черноморския орел, разработени от неправителствени организации, европейски подход за предотвратяване на пожари на Дирекция „Комуникации и информационни системи“ на МВР и Управление на горите – Визе, проект за връщане сред природата на юноши и деца на „Съюз за възстановяване и развитие“, Съвместни инициативи за управление на отпадъците и намятване на отпадъка в пограничния крайбрежен райони, проект за „Здрави гори“ и др.

Сред одобрените проекти в областта на туризма са развитие на „Русокастро“, „Дърво на живота“ на община Харманли, превръщане на занаяти в туристически атракции на община Средец, разкриване на туристическа привлекателност на Тополовград, Минерални бани , Любимец и Средец, промотиране на старите традиции в Поморие, възстановяване на древните културни коридори – Одрин и Любимец, промотиране на културното наследство в Приморско, съвместни действия за привлекателността в пограничния регион на Димитровград и др.