2180 са новопостроените жилища в края на 2015 година


По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 661, а новопостроените жилища в тях са 2 180. Спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. сградите са с 59 по-малко, или с 8.2%, а жилищата в тях намаляват със 115, или с 5.0%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2015 г. със стоманобетонна конструкция са 68.2%, с тухлена – 28.1%, с друга – 2.3%, и с панелна – 1.4%.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (73.3%), следвани от жилищните кооперации (12.7%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. се наблюдава увеличение само в броя на новопостроените сгради от смесен тип.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 92 сгради с 374 жилища в тях, Бургас – 71 сгради с 440 жилища, и Пловдив – 67 сгради с 294 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38.5%), следвани от тези с три стаи (33.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.2%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 207.8 хил. кв. м, или с 2.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2014 г., докато жилищната площ намалява (с 8.0%) до 121.4 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 88.2 кв. м през четвъртото тримесечие на 2014 г. на 95.3 кв. м през същото тримесечие на 2015 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Монтана – 157.1 кв. м, и Плевен – 153.1 кв. м, а най-малка – в областите Бургас – 71.4, и Кюстендил – 71.8 кв. метра.