282 млн. лева за мерки за енергийна ефективност в малките, средни и големи предприятия


мерки за

За мерки за енергийна ефективност в малките, средните и големите предприятия по Националния план за възстановяване и устойчивост от Министерство на регионалното развитие и благоустройството предвиждат 282 милиона лева.

Разбира се, това е едва втората версия на плана и какви ще са финалните решения, все още не е ясно.

Симият заместник-министър Николова каза, че вече е приключила поредната преговорна среща с ЕК по втория вариант на Плана и предвид времевата рамка е необходимо да се започне работа по структуриране на рамката за изпълнение.

До 2022 година трябва да бъде договорен 70% от ресурса, а до края на 2023-та година трябва да са договорени всички средства, уточни министърът.

Допустими бенефициенти са всички предприятия на територията на страната, като 40% от ресурса се предвижда за големите предприятия, 35% – за средните по мащаб, а 25% ще са насочени към микро- и малките предприятия.

Целта на изпълнение на мерките е намаляване на въглеродните емисии и енергийната интензивност на индустрията, както и повишаване на възможностите за постигане на по-екологично производство.

В глобален мащаб, мярката е част от провеждането на реформа в областта на енергийната ефективност, фокусирана върху създаването на устойчив модел за финансиране на мерки свързани с декарбонизацията в страната.

Вижте още: 

4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на МРРБ за подпомагане на общини за изработването общи устройствени планове