4 млн. лева дефицит в Столичния електротранспорт от началото на годината


4 млн. лв. е дефицитът в бюджета на Столичния електротранспорт от началото на годината. Причина за това е липсата на приходи, а тя се дължи на намаления брой пътници и промяната в разписанията, която се наложи заради пандемията от COVID-19. За да се справи с дефицита, общественият транспорт в София има нужда от финансиране от държавата или от бюджета на Столичната община, каза председателят на Комисията по транспорт в общинския съвет Карлос Контрера:

Двете дружества – „Столичен автотранспорт“ и „Електротранспорт“, от това, че не продават билети от водачите, губят приблизително по около 500 000 лв. на месец.

В момента ние сме на около 50% спрямо 2019 г., като пътникопоток със закупени превозни карти. Донякъде има отдръпване на хората от обществения транспорт, може би с идеята да се предпазят от заразяване, а донякъде вероятно се е увеличил и гратисът, особено по крайградските линии. Вероятно ще има ревизия на цялостната икономическа рамка на обществения транспорт за 2020 г.