Виж 1към1

20-то юбилейно издание на форум BUILDINGSTYLE

Прочети още

40% от българите трудно свързват двата края, показва проучване

търговски площи
Делът на населението, което трудно е свързвало двата края, варира сред страните: от 11% във Финландия до 39,8% в България.

През второто тримесечие на 2022 г. повечето граждани на страните от Европейския съюз все по-трудно са свързвали двата края спрямо предходните тримесечия. А това е резултат най-вече от постоянно растящите цени от началото на годината. Това сочи публикувано днес изследване на европейската статистическа служба Евростат.

Изследването проследява въздействието на пандемията от коронавирус върху условията на живот в 11 страни членки, сред които е и България.

През периода април-юни 2022 г. делът на населението, което свързва двата края лесно или много лесно, варира силно в държавите от ЕС, участващи в проучването. За съжаление страната ни води класацията от негативната й страна. Оказва се, че най-малко са именно българите, посрещали разходите си без да изпитват затруднения. Едва 3,6% от сънародниците ни са изразили подобно мнение. На другия край на скалата пък е Финландия. Там е отчетен най-високият дял на хората, които лесно са посрещали разходите си за живот – цели 40,5%.

Тревожна тенденция е, че във всяка от деветте европейски страни, за които има данни, делът на хората, които са отговорили, че лесно или много лесно свързват двата края, е намалял през периода.

Изключение прави единствено Италия, където е отчетен положителен тренд от +0,3 процентни пункта (п.п.). Докато най-много този дял се е свил в Словения (с минус 4,4 п.п.) и Австрия (също с минус -4,0 п.п.).

От друга страна делът на хората, които трудно свързват двата края, се е увеличил във всички страни, обхванати от проучването, с изключение на Словения (-0,1 п.п.) и Финландия (-0,5 п.п.). Отново през второто тримесечие най-голямо увеличение на този дял е регистрирано във Франция (+5,6 п.п.) и Австрия (+2,7 п.п.).

Данните показват също, че над 20% от хората са имали затруднения да свързват двата края в България, Словакия, Италия и Франция.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!