“АДМИКС” ЕООД


От 1995г. благодарение на своите клиенти, фирмата изгражда професионализъм и опит  в производството и търговията с личните предпазни средства и работно облекло.Фирмата е утвърдена като водещ  доставчик на работно облекло и лични предпазни средства за дихателна, слухова и височинна защита, работни обувки, ботуши, каски, ръкавици, специална екипировка и измервателна апаратура, които гарантират здравословни и безопасни условия на труд.

Адрес: гр. Пирдоп ул."Батенберг " 1
Телефон: 00359 (0) 7181 7007
e-mail: admiks@mail.bg