АФИ – Фасадният инженеринг и новото поколение сградни обвивки


Вторият ден на BUILDINGSTYLE 2019 бе открит от инж. Венета Новакова от Асоциация на фасадните инженери, а темата на презентацията бе „Фасадният инженеринг и новото поколение сградни обвивки“. Важността на тематиката бе подчертана още в началото на представянето, а инж. Новакова използва случая да подчертае, че има 17 години опит в света на фасадния инженеринг и както е успяла да изгради и прокара много иновации, така и се е сблъсквала с много проблеми. Именно нарастващата важност на фасадите провокират създаването на Асоциацията, която представлява неправителстване организация от професионалисти.

 

Като основна цел на организацията е заложено да обедини инженери, инвеститори и фирми изпълнители, така че да обменят опит и знания. Инж. Новакова отново подчерта колко е важна тази комуникация, тъй като ролята на фасадата се изменя непрекъснато, а с това и изискванията за безопасност, устойчивост, екологично въздействие, изолация и т.н. Внимание бе обърнато на ролята на фасадния консултат и защо има нужда от такъв като думите бяха подкрепени от примери, където недомислени фасади представляват предпоставки за инциденти или излизат по-скъпо от предварително планираното. През останалата част от презентацията видяхме наистина колко разнотипни фасади има по форма, състав и функция. А най-хубавото бе, че всичко това бе представено с лекотата и спокойствието, което може да има само един вече установен и опитен професионалист, какъвто е инж. Новакова.

Повече за АФИ и фасадните инженери можете да разберете от краткото видео с инж. Новакова, както и от файлът с нейната презентация.