Агенция по вписванията: Електронното подаване на заявления осигурява 50% по-ниска такса


Нови електронни услуги предлага Агенцията по вписванията. Как това ще облекчи хората и бизнеса, но и как е гарантирана сигурността на информацията.

В студиото на Сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Габриела Козарева посочи, че „целият портал е съвсем нова концепция, съвсем нов тип предлагане на всички услуги, достъпни до момента от регистрите, които обслужва Агенцията по вписванията. Новият портал обединява сайтовете на Търговския имотен регистър и всички услуги, които до този момент бяха достъпни през двата регистъра, сега са достъпни през този портал.“

Говорим за съвсем нов начин на предлагане, тъй като платформата увеличава възможността за достъп от различни устройства.

Козарева уточни, че се работи само с поддържани от производител версии, защото това повишата нивото на сигурност. Различен е начинът на регистрация, акцентира тя и обясни, че регистрацията се прави към момента на влизане в портала и всъщност това е условие за ползването му. Има три различни средства за автентикация – електронен подпис, ПИК от НАП или сертификат, издаден от Агенция по вписванията. Справките, които и до момента бяха публични и безплатни, остават същите и за тях не се изисква регистрация.

Тя призова хората да използват електронния начин за подаване, тъй като им осигурява 50% по-ниска такса.

3 нови електронни услуги има в имотния регистър, отбеляза Габриела Козарева. Те са: проверка на статус на заявление по входящ номер, проверка за конкретен имот към коя служба по вписванията се намира и калкулатор на държавни такси.