Виж 1към1

Стъклен ресторант в Драма (Гърция) е отличникът на прогресивната архитектура

Прочети още

Агенцията по геодезия и ГРАО вече не са под шапката на МРРБ, отиват към МС

геодезия

С предложения за няколко законови промени Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД) официално преминават от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) директно към Министерски съвет.

Съответните предложения за промени в Закона за кадастъра и имотния регистър са публикувани за обсъждане на Портала за обществени консултации. Желаещите да изпратят своите становища могат да го направят до 1 февруари 2022 г.

Преструктуриране:

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) се налагат от Решението на Народното събрание за приемане на структура на МС от 13 декември 2021 г. Както и в изпълнение на Решение 892 на правителството от 30 декември 2021 г. за предприемане на действия за подготовка на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата структура на МС и Споразумението за съвместно управление на Република България за периода 2021 г.-2025 г.

С Решението на Министерския съвет е предвидено АГКК, която е второстепенен разпоредител към министъра на регионалното развитие и благоустройството и ГД ГРАО от структурата на МРРБ да преминат към Министерския съвет. Това налага промени в ЗКИР, Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и в множество други относими закони, с които ще се регламентира тази структурна промяна.

Чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра се правят промени и в редица други закони, вкл. в Закона за гражданската регистрация, с които „Гражданска регистрация и административно обслужване“ се преструктурира в държавна агенция, отново към Министерски съвет.

В тримесечен срок след влизането в сила на промените трябва да се приемат няколко нови наредби.

снимка: АГКК

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
Наредба 5 17.09.2021

Промените в Наредба 5, касаещи кадастралната карта и регистри са факт

Промените в Наредба 5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри вече са финализирани. На 31 […]

Прочети още
НИНК 17.12.2021

НИНКН разширява структурата си, за да бъде „пазител на националното съкровище“

„Определянето на статута на всички 18 хиляди недвижими паметници е възможно, ако 180 архитекти работят без прекъсване в продължение на […]

Прочети още