Агенцията за качеството на социалните услуги откри дежурен телефон за въпроси


Новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги (АКСУ) откри дежурен телефон, на който всички заинтересовани лица ще могат да получават компетентна и своевременна информация за лицензионния режим на доставчиците на социални услуги, критериите за качество и достъп до този вид дейност.

На дежурният телефон  02/970 11 11 от понеделник до петък в рамките на работния ден, отговарят експерти от Агенцията. Доставчиците ще могат да отправят своите запитвания и писмено на електронната поща  аksu@aksu.government.bg.

Припомняме Ви, че в лицензионния режим е регламентирана процедурата за издаване на лиценз  на частните доставчици на социални  услуги и интегрираните здравно-социални услуги.

Интересът на частните доставчици към предоставянето и изпълнението на социалните услуги в страната е голям, има подадени заявления за издаване на лиценз.

Информация за критериите и начинът на лицензиране, както и образци на документите  са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Второстепенни разпоредители с бюджет” – АКСУ, меню „Лицензиране”.

 

Вижте още:

Ваучери за храна за 120 лв. за най-бедните пенсионери

Министерство на културата отпуска пари за ремонт на паметници на културата