Американски архитекти преобразяват цял квартал в Москва


Базираната в Ню Йорк архитектурна фирма ODA спечели международен конкурс за съживяване на 23 акра терен в Москва. В градът в момента живеят повече от 12 милиона жители- брой, който се очаква да нарасне през следващите години, дори когато общото население на Русия намалява. Москва постига максимално разрастване като преобразява бивши индустриални обекти в покрайнините си и ги превръща в сгради за жилищно, търговско и обществено ползване. Като част от тези нови усилия за урбанизация, ODA са разработили поразителен  план за „Магистралная улица“ или територията на MAZD (както е известен районът).

„Московският център е предимно посветен на офис, търговия, хотелиерство, културни и правителствени сгради. Повечето хора живеят около втория и третия пръстен в мащабни  жилищни комплекси, докато индустриите са концентрирани най-вече по третия пръстен „, казва Еран Чен, основател на ODA. „Животът на града е постоянно движение от външните пръстени до центъра  и обратно чрез системи от магистрали и градски транспорт. MAZD е един от първите опити на града да създаде истински квартал със смесена употреба във външните пръстени. Целта му е да се справи с нарастващото желание на младите да живеят в самостоятелен, проходим квартал, където границите между живота, работата и играта са размити. „

За обекта ODA са предвидили  план дефиниран от разтеглена структура и видна линия на покривите, имитираща топографията на хълм, плюс поредица от кули, чиито форми удължават вълнообразния силует на комплекса. Като проект със смесена употреба, MAZD ще бъде дом на серия резиденции подобни на вили, както и етажна собственост, градски зелени площи и офиси, всички свързани с пешеходни пътеки по начин, който съчетава пейзажа с архитектурата. „Генералният план насърчава идеята за свързаност и гъвкавост като формално създава композиция в мащаб на града, която формира силна визуална идентичност“, казва Чен.

Създаването на такъв необятен проект не е без своите предизвикателства. „Има много малко съответен контекст в непосредствените околни райони и беше ясно, че планът ни ще повлияе на бъдещото развитие на много по-голяма територия. Трябваше да разширим нашите изследвания отвъд конкретния терен, за да постигнем по-добро разбиране на поведенческите модели, местните културни особености и нарастващите амбиции на градския план “, казва Чен. „От нас се наложи да зададем по-фундаментални въпроси за това какво представлява квартал или общността и да се приспособим към новите термини, психологии и типологии, които ще ръководят дизайна през следващия половин век.“

Снимки: ODA New York/Brick Visual

Източник: ArchitecturalDigest.com