Анализ на избраните примери от световната градоустройствена практика

Във връзка с предстоящото изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община е направен анализ на избрани примери от световната градоустройствена практика. Инициативата е на общинското предприятие Софияплан, което разработва заданието за изменение на плана. Подготовката на анализа е възложена на  Павел Янчев – архитект и урбанист, живеещ и работещ в Брюксел, но със силна … Продължете с четенето на Анализ на избраните примери от световната градоустройствена практика