Ананиев подписа договора за строителство на Национална детска болница


Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписа договор с обединение ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница. Общата стойност на договора е 77 839 442.89 лева без ДДС или 93 407 331.47 лева с включен ДДС, съобщават от Министерство на здравеопазването.

Проектът получи широко обществено неодобрение. Архитекти и специалисти смятат, че изоставения строеж от 1978 г. няма как да изпълни съвременните норми за модерна болница. Дори с преустройство и допълнителни сгради, структурата няма как да отговори на нормите.

От Министерството на здравеопазването заявиха, че се ангажират строителството на Националната многопрофилна детска болница да се осъществява при максимална обществена информираност. Те обещаха да водят диалог както с всички компетентни институции, така и със специалистите в сферата на детското здравеопазване у нас.

От МЗ ще бъде сформирана работна комисия. Тя включва действащи педиатри от различни специалности, които ще одобряват проектите за отделните отделения – вид, квадратура, леглова база, необходими кабинети и операционни.

Изпълнителят разполага с едногодишен срок, от сключването на договора, да изготви и представи проект на детското лечебно заведение. В своята оферта ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ посочват, че ще извършат допълнително конструктивното обследване на строежа.