Виж 1към1

5 отличителни признака на лошия лидер и какви рискове крие това?

Прочети още

Арх. Георги Коларов: Енергийното обновяване на сградния фонд вече няма да бъде само лепене на стиропор

Георги Коларов

Енергийното обновяване на сградния фонд в България вече няма да бъде само лепене на стиропор, а устойчив строителен процес, насочен за постигане, както на европейските цели в областта на екологията и икономиката, така и на по-добри условия на живот на гражданите. Това заяви арх. Георги Коларов – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по време на откриването на международна конференция „Енергийна ефективност в многофамилни сгради – моделът „обслужване на едно гише“ в България“, която се провежда в София.

На конференцията бе представен напредъкът по проекта за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на жилищните сгради, известен като „SHEERenov“.

Арх. Коларов представи мерките за енергийна ефективност на сградите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост и визията на МРРБ за изпълнение на процеса оттук насетне.

Пестим разходи за ток чрез възобновяеми източници и технологии, използващи геотермална и хидротермална енергия

Архитектът отбеляза, че при изготвяне на последния вариант на проекта за енергийно обновяване на сградния фонд от Плана за възстановяване и устойчивост е поставен акцент върху устойчивото реновиране на сградите. А енергийната ефективност е част от него. Интегрирани са и критерии от устойчивото строителство, които са в пряка връзка с обновяването на сградите. „В проектите ще бъде заложено ефикасно използване на ресурсите, което предполага прилагането на принципа на кръговост и използването на органични материали, които съхраняват въглерод. Влаганите материали ще трябва да покриват изискванията за термичен комфорт, качество на въздуха и достъпна среда“, каза арх. Коларов.

Новост ще бъде и въвеждането на „зелени обществени поръчки“ като базисен инструмент за постигане на устойчивост.

„С помощта на икономически анализ на жизнения цикъл, ние целим постигане на икономическа и екологична целесъобразност на проектите. Дефинираме устойчивия строителен процес като безопасен, щадящ природата и гарантиращ ефикасно управление на отпадъците“, каза още съветникът на регионалния министър.

Той допълни, че са предвидени реформи, които да подкрепят и улеснят изпълнението на проектите. Те включват създаване на звена „обслужване на едно гише“; информационна система за дигитализиране на данните по администриране; контролиране процеса на обновяване. Предвидени са и допълнителни мерки за достоверно и прецизно определяне на енергийните характеристики на сградите.

От първостепенно значение за успешната подготовка и изпълнение на проектите е изграждането на капацитет на работещите в държавните и общински институции, както и на всички участници в инвестиционния процес.

Това коментира още арх. Коларов и уточни, че в бъдещата програма за енергийна ефективност сградите са разделени на два типа. Такива с ниска и такива с висока енергийна характеристика.

Тези с най-ниски и лоши показатели ще получат грант за саниране. А за сградите с високи показатели се въвежда пилотно самоучастие. По думите на арх. Коларов заради кризата с Ковид 19 има доста хора, които са финансово затруднени и няма да могат да си позволят самоучастие в програмата, затова за тях се предвижда безвъзмездна помощ. В противен случай има риск от блокиране на гранта за енергийна ефективност.

Според анализите най-ниско платежните граждани обитават сгради с ниска енергийни показатели.

„Нашата цел е Планът да постави началото на трансформирането на строителния бранш в устойчив, като част от Европейския преход към зелена икономика. Очакваме инвестициите в сградите да дадат желаните импулси в строителния сектор и цялата икономика, да доведат до разкриване на нови работни места и да подкрепят мрежата на доставки“, подчерта арх. Коларов.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
наредба 22.07.2021

София е домакин на международната конференция „Енергийна ефективност в многофамилни сгради“

Архитект Коларов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, ще даде старт на международната конференция „Енергийна ефективност в многофамилни […]

Прочети още
наредба 05.04.2021

Георги Шопов: Наредба ще оскъпи жилищата с 30%

Новата наредба за достъпната среда създава проблеми, а не решава такива. Според нея всеки апартамент в нова многофамилна жилищна сграда […]

Прочети още